Elnök

Balogh László

Belsõs tagok

Baj József
Bizzer András
Dr. Erdõs László
Szõlõsi Márta Piroska

Külsõs tagok

Filip Gizela
Gondi Zoltán
Nagy József György
Papp János
Meghívó
 1. Javaslat köznevelési intézmény magasabb vezetõi megbízásának véleményezésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 1. Tájékoztató a 2017/2018-as nevelési év indításáról (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Dr. Némethné Kovács Edit óvodavezetõ

 1. Beszámoló a Soós Ernõ Víztechnológiai Kutató- Fejlesztõ Központ mûködésérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Dr. Birkner Zoltán kampuszigazgató

  Dr. Galambos Ildikó kutatásvezetõ

 1. Javaslat „Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása” elõirányzat terhére történõ támogatások adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 5. Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (Felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Zárt ülés:

6. Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

7. Javaslat a 2018. évi Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a 2018/2019-es tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárok megállapítására (írásban)

Elõterjesztõ: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Magyar Ferenc igazgató

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat köznevelési intézmény magasabb vezetõi kinevezésének véleményezésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Szabó Erzsébet pályázó, Magyar Ferenc igazgató

 

Meghívó Jegyzőkönyv

 

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított ellátások 2018. évi szolgáltatási díjának meghatározására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: dr. Baracskai Józsefné Zala megyei igazgató(megyeititkarsag@mvkzala.hu)

 

 1. Javaslat a Völgy Alapítvánnyal ellátási- és ingatlanhasználati szerzõdés megkötésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Marketti Judit ügyvezetõ titkár

 

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. szám alatti nyugdíjasházban lévõ üres önkormányzati bérlakás bérlõjének kijelölésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

 1. Javaslat a garzonházban lévõ önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális, és költség alapon történõ elnyerésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a „Nagykanizsa fejlõdéséért” felsõoktatási ösztöndíj támogatás elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat szakképzési ösztöndíj támogatás elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv
 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a Szakképzési Ösztöndíj támogatásról szóló 32/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal ellátási- és ingatlanhasználati szerzõdés megkötésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Dr. Báthy Andrásné regionális ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a rotavírus elleni védõoltás támogatásról szóló 15/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

 1. Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Térítési Díj Szabályzatának módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történõ csatlakozásra (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 

 

 1. Javaslat a Thúry György Múzeum Alapító Okiratának módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Száraz Csilla igazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 2018. évi Város Napja megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 

 

 

Meghívó

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat új köztéri alkotás elhelyezésére (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Deák Varga Dénes városi fõépítész

 

 • 2.  Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása 2016. évi feladatellátásáról, a Társulás mûködésérõl, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységérõl (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 • 3.  Javaslat üres önkormányzati bérlakások pályázatra történõ kiírására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 • 4.  Javaslat „Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása” elõirányzat terhére történõ támogatás adományozására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ


Zárt ülés:

 • 5.  Javaslat önkormányzati bérlakás bérlõjének kijelölésére (írásban)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 • 6.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 • 7.  Fellebbezés (írásban)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 • 8.  Javaslat a kollégiumi férõhely pályázat elbírálására (írásban)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 2.  Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 3.  Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások elidegenítésérõl szóló 48/2009.(XI.09.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Bilicz Csaba vezérigazgató

 • 4.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 5.  Polgármesteri tájékoztató (írásban) Javaslat Közmûvelõdési Megállapodás megkötésére az „ANOSZTRU” Országos Cigány Egyesülettel, Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlõségi Programjának felülvizsgálatára, Javaslat hétvégi állatorvosi ügyelet biztosítására (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 6.  Javaslat a 2017. évi Egészségvédelmi keret felosztására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 7.  Javaslat a 2017. évi Szociális keret felosztására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 8.  Fellebbezések (írásban)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 9.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban) 
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 10.  Javaslat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális, és költség alapon történõ elnyerésére(írásban)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 56/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 2.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban (PDF)   
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 3.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 5.  Javaslat önkormányzati tulajdonú szolgálati lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 6.  Tájékoztató az óvodai beiratkozásról, javaslat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda alapító okiratának módosítására, a 2017/18-as nevelési évben indítható csoportszámok jóváhagyására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 7.  Javaslat a Balatonmáriai Gyermek- és Ifjúsági Tábor és a nyári napközis tábor (Zöldtábor) 2017. évi mûködésére (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 8.  Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 9.  Beszámoló a Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2016. évi feladatellátásáról, a Társulás mûködésérõl, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmények tevékenységérõl (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 10.  Beszámoló a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde 2016. évi tevékenységérõl (írásban) Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 11.  Javaslat „Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása” elõirányzat terhére történõ támogatások adományozására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 12.  Fellebbezés (írásban)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 13.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban) 
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat lakás- és nemlakás- bérlemények bérbeadását szabályozó rendeletek módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 2.  Javaslat a Zala Megyei Rendõr-fõkapitánysággal kötött bérlõkijelölési jog biztosításáról szóló megállapodás módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 3.  Javaslat köznevelési intézmények magasabb vezetõi pályázatainak véleményezésére (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 4.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 5.  Beszámoló a Völgy Alapítvány ellátási szerzõdés szerinti, pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátására vonatkozó 2016. évi tevékenységérõl (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 6.  Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek az ellátási szerzõdés szerinti a családi napközi biztosítására vonatkozó 2016. évi tevékenységérõl (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 7.  Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének 2016. évi nagykanizsai tevékenységérõl (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 8.  Javaslat „Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása” elõirányzat terhére történõ támogatások adományozására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 9.  Javaslat a 2017. évi Dödölle fesztivál szervezését végzõ szervezet kiválasztására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 10.  Javaslat a 2017. évi kulturális keret felosztására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 11.  Javaslat a 2017. évi Diáksport támogatás felosztására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 12.  Javaslat üres önkormányzati bérlakások pályázatra történõ kiírására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 13.  Javaslat önkormányzati bérlakás bérleti szerzõdésének meghosszabbítására (írásban)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 14.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban) 
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 15.  Javaslat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális, és költség alapon történõ elnyerésére (írásban) 
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Polgármesteri tájékoztató (Nagykanizsai Sportrepülõ Egyesület támogatása; Nagykanizsai Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévõ köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése; Közmûvelõdési Megállapodás megkötése a Nagykanizsa és Környéke Társult Evangélikus Egyházközséggel) (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III. 07.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 2.  Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 3.  Javaslat a nagykanizsai fogászati ügyeleti ellátáshoz csatlakozó települések fogászati ügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodásai megkötésére (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 4.  Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2016. évi munkájáról (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 5.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2016. évi sportéletérõl (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 6.  Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2016. évi fenntartói ellenõrzésérõl (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 7.  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2017. évi – törvényességi és szakmai – fenntartói ellenõrzéséhez készült ellenõrzési terv elfogadására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 8.  Polgármesteri tájékoztató (Thúry György Múzeum álláshelyszám növelése) (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 9.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban) 
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ
Meghívó
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat „Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása” elõirányzat terhére történõ támogatás adományozására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésérõl szóló 8/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 2.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 3.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 4.  Javaslat a 2017. évi Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 5.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ 2017. évi munkatervének elfogadására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 6.  Javaslat a Thúry György Múzeum 2017. évi munkatervének elfogadására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 7.  Javaslat üres önkormányzati bérlakások pályázatra történõ kiírására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 8.  Javaslat a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde Szakmai Programjának módosítására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 9.  Javaslat a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 10.  Polgármesteri tájékoztató (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 11.  Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. ügyvezetõi pályázatának elbírálására (írásban)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 12.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 13.  Javaslat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális, és költség alapon történõ elnyerésére (írásban) 
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 14.  Javaslat a Garzonházban lévõ önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére (írásban) 
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 15.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban) 
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetése (PDF)   
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 2.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és javaslat a 2017. évi külkapcsolati tervre (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 3.  Javaslat a 2017-2018-as nevelési év tervezésére, az óvodai jelentkezések idõpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 4.  Beszámoló a Thúry György Múzeum 2016. évi tevékenységérõl (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 5.  Beszámoló a Kanizsai Kulturális Központ 2016. évi tevékenységérõl (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 6.  Javaslat az önkormányzati szakképzési ösztöndíj rendelet alapján hiányszakmák véleményezésére (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 7.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban) 
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ