Elnök

Balogh László

Belsõs tagok

Baj József
Bizzer András
Dr. Erdõs László
Szõlõsi Márta Piroska

Külsõs tagok

Filip Gizela
Gondi Zoltán
Nagy József György
Papp János
Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 1. számú kiegészítés, Független könyvvizsgálói jelentés

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 1. számú kiegészítés, Független könyvvizsgálói jelentés

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésérõl szóló önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Tájékoztató az óvodai jelentkezésekrõl, a 2018/19-es nevelési évben indítható óvodai csoportszámokról és álláshelyekrõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Dr. Némethné Kovács Edit óvodavezetõ

 

 1. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Dr. Kaszás Gizella igazgató

  Böröndi Ágnes intézményvezetõ

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi feladatellátásáról, a Társulás mûködésérõl, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmények tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde 2017. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Böröndi Ágnes intézményvezetõ

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Dr. Kaszás Gizella igazgató

 

 1. Javaslat a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor és a Nyári Zöldtábor 2018. évi mûködésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

 1. Javaslat a 2018. évi diáksport támogatás felosztására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat „Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása” elõirányzat terhére történõ támogatás adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat a XIV. számú felnõtt háziorvosi körzet átadására (írásban)

Elõadó: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

Meghívottak: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezetõ

   Dr. Beznicza Ernesztina

   Dr. Busznyák Veronika

 

 1. Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 1. Javaslat a Garzonházban lévõ önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

Meghívó Jegyzőkönyv

 Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat köznevelési intézmények magasabb vezetõi pályázatainak véleményezésre (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Magyar Ferenc igazgató

  Pályázók

 

 1. Beszámoló a Völgy Alapítvány ellátási szerzõdés szerinti, pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátására vonatkozó 2017. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Marketti Judit ügyvezetõ titkár

 

 1. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek az ellátási szerzõdés szerinti családi bölcsõde és szenvedélybetegek közösségi ellátása biztosítására vonatkozó 2017. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Madarászné Kele Márta szakmai vezetõ

     Leposa Gáborné szolgálatvezetõ

 

 1. Beszámoló a Magyar Vöröskereszt 2017. évi nagykanizsai tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Szõlõsi Márta területi vezetõ

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 • Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ 2018. évi érdekeltségnövelõ pályázatának benyújtására
 • A Kanizsai Kulturális Központ intézményegységeinek ingyenes használatba adása az intézményben mûködõ amatõr mûvészeti együttesek, klubok, szakkörök részére

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Kovácsné Mikola Mária igazgató

 Polgármesteri tájékoztató 1. számú kiegészítés

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat önkormányzati bérlakás bérlõjének kijelölésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 1. Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

Meghívó Jegyzőkönyv

 Javasolt napirendi pont:

 1. Javaslat a 2018. évi „Verseny- és élsport keret” felosztására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Koller Jutka igazgató,   Böröndi Ágnes intézményvezetõ, Kaszás Gizella igazgató

 

 1. Javaslat a közbeszerzésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ, Dr. Molnár Zoltán közbeszerzési és jogi ügyintézõ

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerzõdés módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Dr. Báthy Andrásné regionális ügyvezetõ

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2017. évi sportéletérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi – törvényességi és szakmai – fenntartói ellenõrzéséhez készült ellenõrzési terv elfogadására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2017. évi fenntartói ellenõrzésérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ 2018. évi munkatervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Kovácsné Mikola Mária igazgató

 

 1. Javaslat a Thúry György Múzeum 2018. évi munkatervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Száraz Csilla igazgató

 

 1. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár 2017. évi beszámolójának és a 2018. évi munkatervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Czupi Gyula igazgató

 

 1. Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2017. évi munkájáról (írásban)

Elõadó: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde szakmai programjának módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Böröndi Ágnes intézményvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

12. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

 • Javaslat intézményi szakmai alapdokumentumok módosításának véleményezésére
 • Beszámoló a Nagykanizsai Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum 2017. évi munkájáról

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 13. Javaslat a 15.  Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál szabadtéri programjainak szervezését végzõ szervezet kiválasztására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Garzonházban lévõ önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére (írásban

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

16. Javaslat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális, és költség alapont történõ elnyerésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

17. Javaslat a "Nagykanizsa fejlõdéséért" felsõoktatási ösztöndíj támogatás elbíráláésára (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívó

Javasolt napirendi pont:

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat önkormányzati bérlakás, pályázati eljáráson kívül, rendkívüli szociális krízishelyzetben történõ kiutalására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

1. Kiegészítés a "Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására" címû napirendi ponthoz (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

2. Véleményezés Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzatának 2018. évi költségvetéséhez (írásban) (Felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

3. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat végleges elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (Felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Dr. Báthy Andrásné regionális ügyvezetõ

 

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése (írásban)

Kiegészítés: Könyvvizsgálói jelentés

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Fellebbezés (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a támogatásokról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

 1. Javaslat a 15. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és javaslat a 2018. évi külkapcsolati tervre (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat a 2018/19-es nevelési év tervezésére, az óvodai jelentkezések idõpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Dr. Némethné Kovács Edit óvodavezetõ

 

 1. Beszámoló a Thúry György Múzeum 2017. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Száraz Csilla igazgató

 

 1. Beszámoló a Kanizsai Kulturális Központ 2017. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Kovácsné Mikola Mária igazgató

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 • Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde nyári nyitvatartási rendje
 • Javaslat a Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepcióhoz kapcsolódó 2018. évi Cselekvési terv elfogadására
 • Javaslat a Halis István Városi Könyvtár tartós terembérleti szerzõdéseinek engedélyezésére

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat üres önkormányzati bérlakások pályázatra történõ kiírására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 1. Javaslat az önkormányzati szakképzési ösztöndíj rendelet alapján hiányszakmák véleményezésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

10. Javaslat "Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása" elõirányzat terhére történõ támogatás adományozására (írásban) (Felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

Zárt ülés:

 11. Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

12. Javaslat önkormányzati bérlakás bérlõjének kijelölésére (írásban) (Felvetetni zárt ülésre)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató