Elnök

Bizzer András

Képviselõk

Szõlõsi Márta
Bedõ György
Gábris Jácint

Külsõs tagok

Vukics József
Fertig István
Bárdosi Gábor Jenõ
Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

1.Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat   végleges elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Dr. Báthy Andrásné regionális vezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

  1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetése (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 - 1. sz. kiegészítés: Független könyvvizsgálói jelentés (írásban)

 

Zárt ülés:

 

  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1.Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és javaslat a 2018. évi külkapcsolati tervre (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 2.Javaslat a 15. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 3.Javaslat Állampapír vásárlására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 4.Javaslat a „TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001,-02,-03” azonosító számú projektek (Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerûsítései) Támogatási Szerzõdéseinek és vonatkozó projektmenedzsment szerzõdéseinek aláírására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 (Az elõterjesztés a Támogatási Szerzõdések mellékleteinek a közremûködõ szervezettel történõ egyeztetését követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 5.Javaslat a TOP-6.1.1-16-NA1-2017-00001 azonosítószámú Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán” címû projekt Támogatási Szerzõdésének és vonatkozó Projektmenedzsment szerzõdéseinek aláírására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 (Az elõterjesztés a Támogatási Szerzõdés mellékleteinek a közremûködõ szervezettel történõ egyeztetését követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 6.Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatánál végzett szabályszerûségi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 7.Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a képviselõi tiszteletdíjak megállapításának és kifizetésének tárgyában végzett pénzügyi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági anyag)

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 8.Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a 2016. évi közbeszerzések tárgyában végzett szabályszerûségi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági anyag)

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsík Cecília belsõ ellenõr

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi   honlapra.)

 9.Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 - Kiegészítés (írásban) (nyílt)

 10.Egyebek

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2017. december hónapban beérkezett szerzõdések, megállapodások, megrendelések (írásban)

 Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. december hónapban megkötött és teljesített szerzõdései, megállapodásai, megrendelései (írásban)

       (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

Zárt ülés:

  1. Javaslat a Vagyonrendelet 24.§ (1) bekezdése szerinti kártalanítási összegtõl való eltérés engedélyezésérõl szóló határozat meghozatalára (írásban) (csak bizottsági anyag)

Elõadó: Dr. Vass Veronika jogi ügyintézõ