Elnök

Dr. Erdõs László

Belsõs tagok

Jerausek István
Gyalókai Zoltán
Horváth Jácint

Külsõs tagok

Dr. Varga Eszter
Dobri Noémi
Kisgyura János
Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat az építményadóról szóló 104/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Somogyi Ottó adóügyi csoportvezetõ

 

 1. Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012.(VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a fizetõ parkolóhelyek mûködtetésérõl és igénybevételérõl szóló 64/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Fitos István vezérigazgató, VIA Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.

 

 1. Javaslat a vásárokról és piacokról szóló 35/2016.(XI.02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Fitos István vezérigazgató, VIA Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.

 

 1. Javaslat több ellátásért felelõs tulajdonából álló 9.NK-IV megjelölésû víziközmû-rendszerre nézve fennálló üzemeltetési jogviszonyok egy szerzõdésbe foglalásáról szóló megállapodás megkötésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató, Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt.

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 1. Javaslat a nagykanizsai 4306/21 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Szabó Jánosné

 

Zárt ülés:

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó Jegyzőkönyv
 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek hiba javítása érdekében történõ módosítására (írásban)

Elõadó: Lehota János polgármesteri kabinet-vezetõ

Zárt ülés:

2. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

Meghívó

Zárt ülés:

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi  

Meghívó Jegyzőkönyv
 1. Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított ellátások 2018. évi szolgáltatási díjának meghatározására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Dr. Baracskai Józsefné, a MVK Zala Megyei Szervezetének igazgatója (megyeititkarsag@mvkzala.hu)

 

 1. Javaslat a Völgy Alapítvánnyal ellátási- és ingatlanhasználati szerzõdés megkötésére (írásban)

Elõadók: Bagarus Ágnes osztályvezetõ; Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Marketti Judit ügyvezetõ titkár (volgyalapitvany@volgyalapitvany.hu)  

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 1. Javaslat a Rozgonyi u. 2. fszt. 3. szám alatti lakás csere útján történõ elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos  

(Az elõterjesztés az értékbecslés megérkezését követõen késõbb kerül feltöltésre.)

 

Zárt ülés:

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó

Zárt ülés:

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ  

Meghívó Jegyzőkönyv
 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló 34/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetõje

 

 1. Javaslat az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 10/2015.(III.02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a Szakképzési Ösztöndíj támogatásról szóló 32/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal ellátási- és ingatlanhasználati szerzõdés megkötésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Dr. Báthy Andrásné regionális ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a rotavírus elleni védõoltás támogatásáról szóló 15/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezetõ (alapellatas@nagykanizsa.hu)

 

 

 1. Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Térítési Díj Szabályzatának módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ (alapellatas@nagykanizsa.hu)

 

 1. Javaslat a Netta-Pannonia Kft., a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. és a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. ügyvezetõi pályázatának elbírálására (írásban) BIZALMAS!

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõen kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. A Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2017. 1-9. hó üzleti tevékenysége és beszámoló az ügyvezetõ 2017. évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról (írásban) BIZALMAS!

Elõadó: Horváth Balázs ügyvezetõ

Meghívottak: Horváthné Bedenek Réka gazdasági igazgató, Molnár-Rodek Bernadett szolgáltatási és értékesítési igazgató

(Az elõterjesztés a gazdasági társaságok adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történõ csatlakozásra (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat az UFC támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

Meghívott: Kovács Tamás UFC elnök

(Az elõterjesztés a TVI véleményének megérkezését követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat az autóbuszmegállók 2010. évben megvalósult fejlesztései által érintett területek tulajdonviszonyainak rendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadók: Dr. Farkas Roland jogtanácsos, Zámbó Tamás beruházási ügyintézõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására (írásban)

Elõadó: Horváth István igazgató

 

 1. Javaslat a Thúry György Múzeum Alapító Okiratának módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Száraz Csilla igazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Zárt ülés

15. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Nyílt ülés:

 • 1.  1. Javaslat a fizetõ parkolóhelyek mûködtetésérõl és igénybevételérõl szóló 64/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 

 • 2.  2. Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadására és a településképi rendelet megalkotására (írásban) (Az elõterjesztés az Állami Fõépítész szakmai véleményének megfelelõ egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 

 • 3.  3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város új településszerkezeti tervének jóváhagyására és Helyi Építési Szabályzatának megalkotására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 

 • 4.  4. Javaslat az UFC támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 

 • 5.  5. Javaslat a Netta-Pannonia Kft., a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. és a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. ügyvezetõi tisztségének betöltésére (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

 • 6.  6. Polgármesteri tájékoztató 1. számú kiegészítés - Javaslat az Északnyugat - magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerzõdés alapján a helyi menetrend módosítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ


Zárt ülés:

 • 7.  7. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi

 

Meghívó
Zárt ülés:
 • 1.  1. Javaslat a közterületek reklámcélú hasznosítására vonatkozó megállapodás módosítására (írásban)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

 • 2.  Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi

 

Meghívó
  Nyílt ülés:

  Zárt ülés:

 • 1.  Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi
Meghívó Jegyzőkönyv

Nyílt ülés:

  • 1.  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF) 
   Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 

  • 2.  2. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF) 
   Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

  • 3.  3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl szóló 44/2006.(X.18.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (Az elõterjesztés az Állami Fõépítész záróvéleményének megérkezését követõen kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF) 
   Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 

  • 4.  4. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások elidegenítésérõl szóló 48/2009.(XI.09.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)
   Elõadó:  Bilicz Csaba vezérigazgató, NKVG Zrt.

 

  • 5.  5. Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezettel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (PDF) 
   Elõadó:  Horváth István igazgató, NaGESZ

 

  • 6.  6. Javaslat az önkormányzati mûködés felülvizsgálatára (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF) 
   Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

  • 7.  7. Polgármesteri tájékoztató – Tájékoztató a fontosabb intézkedésekrõl, eseményekrõl – 3. pont – Javaslat Közmûvelõdési Megállapodás megkötésére az „ANOSZTRU” Országos Cigány Egyesülettel (írásban) (PDF)
   Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ


Zárt ülés:

  • 8.  8. Javaslat a nagykanizsai 1318, 1319, 1320 és a 1321 hrsz-ú ingatlanok nyilvános versenytárgyaláson történõ értékesítésére (írásban)
   Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

  • 9.  9. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
   Elõadó:  a szerzõdések készítõi

 

 • 10.  Javaslat a 649/145 hrsz-ú ingatlanon fennálló önkormányzati jogosultságok gyakorlásának módjával kapcsolatos döntések meghozalatára a tulajdonos által a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú felhívásra benyújtott kérelemmel összefüggésben (írásban) 
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos
Meghívó
  Nyílt ülés:

  Zárt ülés:

 • 1.  Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ
Meghívó Jegyzőkönyv

Nyílt ülés:

  • 1.  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl szóló 44/2006.(X.18.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)
   Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 

  • 2.  2. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 56/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF) 
   Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

  • 3.  3. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban) (PDF)
   Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 

  • 4.  4. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban) (PDF)  
   Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 

  • 5.  5. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF) 
   Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 

  • 6.  6. Javaslat hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)   
   Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

  • 7.  7. Javaslat önkormányzati tulajdonú szolgálati lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (PDF)
   Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 

  • 8.  8. Tájékoztató az óvodai beiratkozásról, javaslat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda alapító okiratának módosítására, a 2017/18-as nevelési évben indítható csoportszámok jóváhagyására (írásban) (PDF) 
   Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

  • 9.  9. Polgármesteri tájékoztató – Tájékoztató a fontosabb intézkedésekrõl, eseményekrõl 4. pont – Javaslat Közmûvelõdési Megállapodás megkötésére a Demokratikus Roma Vezetõk Szövetségével (írásban) (PDF)
   Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

  • 16.  Polgármesteri tájékoztató 1. számú kiegészítése (írásban) (PDF)
   Elõadó:  Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó


Zárt ülés:

  • 10.  10. Javaslat Ipari Parki ingatlanokra vonatkozó beépítési kötelezettség kötelezettje személyében bekövetkezõ változás jóváhagyására (írásban)
   Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

  • 11.  11. Javaslat a nagykanizsai 3033/3 hrsz-ú beépítetlen terület és a 3033/4 hrsz-ú közterület egy részének értékesítésére (írásban)
   Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

  • 12.  12. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
   Elõadó:  a szerzõdések készítõi

 

  • 13.  Beszámoló a Nagykanizsa- Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság 2016. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámoló jóváhagyása és a Társaság 2017. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)
   Elõadó:  Szabó Norbert ügyvezetõ, Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft.

 

  • 14.  Beszámoló a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft., 2016. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámolók jóváhagyása és a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)
   Elõadó:  Horváth Balázs ügyvezetõ

 

 • 15.  Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  1. Javaslat lakás- és nemlakás bérlemények bérbeadását szabályozó rendeletek módosítására (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 2.  2. Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Horváth István igazgató, NaGESZ

 • 3.  3. Javaslat köznevelési intézmények magasabb vezetõi pályázatainak véleményezésére (írásban) (Az elõterjesztés a Tankerület adatszolgáltatását követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 4.  4. Javaslat a Zala Megyei Rendõr-fõkapitánysággal kötött bérlõkijelölési jog biztosításáról szóló megállapodás módosítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 5.  5. Javaslat a térfigyelõ kamerarendszer 2017. évi fejlesztésére (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 6.  6. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 7.  7. Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Gábris Jácint önkormányzati képviselõ

 • 8.  8. Javaslat az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Gábris Jácint önkormányzati képviselõ

 • 9.  9. Polgármesteri tájékoztató (írásban) – 3. pont (PDF)
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 10.  10. Javaslat egyes önkormányzati ingatlanok értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 11.  11. Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata résztulajdonában levõ víziközmûrendszerek ellátásának biztonsága érdekében kötendõ megállapodásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (Az elõterjesztés a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. adatszolgáltatását követõen, késõbb kerül 
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 12.  12. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi

Meghívó
  Nyílt ülés:

  Zárt ülés:

 • 1.  Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  1. Polgármesteri tájékoztató 1. számú kiegészítés – 6. pont Közmûvelõdési Megállapodás megkötése a Nagykanizsa és Környéke Társult Evangélikus Egyházközséggel (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 2.  Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ, Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 2.  2. Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012.(VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 3.  3. Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.(III.07.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 4.  4. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 5.  5. Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. Szervezeti és Mûködési szabályzatának módosítására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Lérántné Mátés Valéria ügyvezetõ, Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.

 • 6.  6. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ, Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.

 • 7.  7. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2017. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének jóváhagyására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ, Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.

 • 8.  8. Javaslat a helyi, menetrend szerinti autóbusszal történõ személyszállítás közszolgáltatási feladatainak ellátása tárgyában kötendõ közszolgáltatási szerzõdés módosítására (írásban) (Az elõterjesztés az ÉNYKK Zrt. adatszolgáltatását követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 9.  9. Javaslat a közbeszerzésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 10.  10. Javaslat a nagykanizsai fogászati ügyeleti ellátáshoz csatlakozó települések fogászati ügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodásai megkötésére (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezetõ, Egészségügyi Alapellátási Intézmény

 • 11.  11. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város bûnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetérõl (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Molnár József r. ezredes, rendõrségi fõtanácsos, kapitányságvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 12.  Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi
Meghívó
  Nyílt ülés:

  Zárt ülés:

 • 1.  Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi
Meghívó
  Nyílt ülés:

  Zárt ülés:

 • 1.  Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésérõl szóló 8/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 2.  2. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 3.  3. Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012.(VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 4.  4. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településfejlesztésével, településrendezésével és településképi eljárásaival összefüggõ partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi (PDF)
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • 5.  5. Javaslat a helyi építési szabályzatban lévõ egyes magasabb rendû jogszabállyal ellentétes rendelkezések hatályon kívül helyezésére (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • 6.  6. Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 12.  12. Polgármesteri tájékoztató 1. sz. kiegészítése-6. pont (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 6.  6. Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban) - pályázati anyag
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 7.  7. Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. ügyvezetõi pályázatának elbírálására (írásban)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 8.  8. Tájékoztató a folyamatban lévõ, valamint a 2016. évben lezárult perekrõl (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 9.  9. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 10.  10. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi

 • 11.  11. Javaslat a Balatonberény, Béke u. 64. sz. alatti üdülõ 1/2 tulajdoni hányadának értékesítésére (írásban)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetésének elfogadására (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 2.  2. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl szóló 44/2006.(X.18.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF) 
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • 4.  4. Javaslat a Területi infrastrukturális fejlesztések elõirányzat keretében megvalósításra kerülõ "Közlekedésfejlesztés Nagykanizsán" címû projektmendzsment (lebonyolítói) szerzõdésének aláírására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ, Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.

 • 5.  5. Tájékoztatás az önkormányzati képviselõk vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésérõl (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • Zárt ülés:

 • 3.  3. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi

 • 6.  Javaslat a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománnyal kötendõ haszonkölcsön szerzõdés jóváhagyására (írásban)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 2.  2. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a közterületek és közterület jellegû területek használatáról szóló 31/2016.(X.06.) önkormányzati rendeletének módosítására (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 3.  3. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010.(XI.04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 4.  4. Javaslat az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 5.  5. Javaslat Nagykanizsa településrendezési terve Tripammer utcai tömbterület módosítás egyeztetése során érkezett észrevételek és az arra adott válaszok elfogadására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • 6.  6. Javaslat alpolgármesteri illetmény megállapítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 7.  7. Javaslat nem-lakás bérlemény kedvezményes használati szerzõdés megkötésére (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 8.  8. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és javaslat a 2017. évi külkapcsolati tervre (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 9.  9. Polgármesteri tájékoztató (írásban) • Tájékoztató a fontosabb intézkedésekrõl, eseményekrõl – 5. pont (ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel történõ szerzõdésmódosítás) (PDF)   
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 13.  Polgármesteri tájékoztató 1. számú kiegészítés (írásban) - 2. pont, 8. pont, 9. pont (PDF)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.

 • Zárt ülés:

 • 10.  10. Javaslat a nagykanizsai 13537 hrsz-ú szántó és erdõ ingatlan hasznosításával összefüggõ döntés meghozatalára (írásban)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 11.  11. Fellebbezés (írásban)
  Elõadó:  Dr. Borka Beáta Marianna csoportvezetõ

 • 12.  12. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi