Elnök

Gyalókai Zoltán Bálint

Képviselõk

Balogh László
Bedõ György
Jerausek István
Dr. Fodor Csaba

Külsõs tagok

Dervalits Balázs
Kovács János
Dr. Polay József
Berta Krisztián
Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 Javaslat zárt ülés tartására: 

 1. Javaslat a Mindenki Sportpályája üzemeltetésbe adására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Fitos István vezérigazgató

 

 Nyílt ülés: 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI.04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a településkép védelmérõl szóló 28/2017. (IX. 05.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés a jogszabályban elõírt egyeztetés lezárultát követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a támogatásokról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna kabinetvezetõ, aljegyzõ

(Az elõterjesztés a TVI-vel történõ egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ideiglenes elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívottak: Dr. Báthy Andrásné regionális ügyvezetõ

   Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a helyi védelem alá helyezendõ objektumok tulajdonosi véleményének elfogadásáról szóló döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 2018. évi munkatervére (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna kabinetvezetõ, aljegyzõ

 

 1. Javaslat ITS részét képezõ "Anti-szegregációs terv" módosítására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

 1. Közlekedési létesítmények 2017. évben készülõ tervdokumentációinak ismertetése [csak bizottság]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÓ ELÕTERJESZTÉSEK:

11. Javaslat az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggõ egyes önkormányzati rendeletek módosítására (írásban) [FELVETETNI NYÍLT ÜLÉSRE]

Elõadó: Dr. Borka Beáta csoportvezetõ

12. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Nagykanizsa, Deák tér 10. szám alatti helyi védett épület tulajdonosaival kötendõ támogatási szerzõdés módosításának jóváhagyására [FELVETETNI NYÍLT ÜLÉSRE]
Melléklet:
Az elõterjesztés mellékletét képezõ "Támogatási szerzõdés 1. számú módosítása" szerzõdés tervezet BIZALMAS!

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a fizetõ parkolóhelyek mûködtetésérõl és igénybevételérõl szóló 64/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Fitos István vezérigazgató

 

 1. Javaslat a vásárokról és piacokról szóló 35/2016. (XI. 02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Fitos István vezérigazgató

 

 1. Javaslat több ellátásért felelõs tulajdonából álló 9.NK-IV megjelölésû víziközmû-rendszerre nézve fennálló üzemeltetési jogviszonyok egy szerzõdésbe foglalásáról szóló megállapodás megkötésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató

 

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 4306/21 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Szabó Jánosné

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pont:

 

 1. „Zöld város – Zöld Nagykanizsa” elnevezésû projekt tervdokumentációjának ismertetése

Elõadó: Horváth István projektmenedzser, Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat a településrendezési terv módosítására a kiemelt fejlesztési területekké nyilvánított területeken (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.-vel történõ egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2017. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat közterület elnevezésére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 

 1. Javaslat a Rozgonyi u. 2. fszt. 3. szám alatti lakás csere útján történõ elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

(Az elõterjesztés az értékbecslés megérkezését követõen késõbb kerül feltöltésre.)

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pont:

 

 1. Javaslat az UFC támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
 • Kiegészítés a "Javaslat az UFC támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára" címû napirendi ponthoz BIZALMAS!

  Elõadók: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

              Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

              Dr. Molnár Zoltán jogi ügyintézõ

Meghívott: Kovács Tamás UFC elnök

Meghívó Jegyzőkönyv
 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló 34/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetõje

 

 1. Javaslat az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 10/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal ellátási- és ingatlanhasználati szerzõdés megkötésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Dr. Báthy Andrásné regionális ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa – Bagolai Városszépítõ Egyesület részére nyújtott támogatás keretében 2017–2020. évi idõszakban elvégzendõ fejlesztések tartalmára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Poprádi Zoltán egyesületi elnök

 

 1. Javaslat az UFC támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

Meghívott: Kovács Tamás UFC elnök

(Az elõterjesztés a TVI véleményének megérkezését követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat az autóbuszmegállók 2010. évben megvalósult fejlesztései által érintett területek tulajdonviszonyainak rendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadók: Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

              Zámbó Tamás beruházási ügyintézõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának víziközmû fejlesztésre vonatkozó Gördülõ Fejlesztési Tervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató

 

 1. Tájékoztatás a falfirkák eltüntetésének támogatására kiírt pályázatról [BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat a Netta-Pannonia Kft., a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., és a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. ügyvezetõi pályázatának elbírálására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

Meghívott(ak): Pályázó(k)

 

 1. A Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2017. 1-9. hó üzleti tevékenysége és beszámoló az ügyvezetõ 2017. évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról (írásban)

Elõadó: Horváth Balázs ügyvezetõ

Meghívottak:  Horváthné Bedenek Réka gazdasági igazgató

Molnár-Rodek Bernadett szolgáltatási és értékesítési igazgató

 

Meghívó

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a fizetõ parkolóhelyek mûködtetésérõl és igénybevételérõl szóló 64/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 • 2.  Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadására és a településképi rendelet megalkotására (írásban) (Az elõterjesztés az Állami Fõépítész szakmai véleményének megfelelõ egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város új településszerkezeti tervének jóváhagyására és Helyi Építési Szabályzatának megalkotására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 

 • 4.  Javaslat új köztéri alkotás elhelyezésére (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának víziközmû fejlesztésre vonatkozó Gördülõ Fejlesztési Tervének elfogadására (írásban) (Az elõterjesztés a Vízmûvel történõ egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 • 6.  Javaslat a 7511-es jelû út mellett a Buda Ernõ utcától a közigazgatási határig építendõ kerékpárúttal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 • 7.  Javaslat az UFC támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 

 • 8.  Top infrastrukturális fejlesztéseket célzó projektek 2017. évben készülõ tervdokumentációinak ismertetése [TOP-6.2.1-15-NA1-2016-00001 – „Bölcsõdefejlesztés Nagykanizsán”] (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

 • 9.  Javaslat a Netta-Pannonia Kft., a Futurus-Pannonia Kft. és a Viridis-Pannonia Kft. ügyvezetõi tisztségének betöltésére (írásban) (Felvetetni nyílt ülésre) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

 

Meghívó

Zárt ülés:

 • 1.  Javaslat a közterületek reklámcélú hasznosítására vonatkozó megállapodás módosítására (írásban)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

 

 • 2.  Javaslat a MÁV Sportcsarnokra bejegyzett elõvásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  7511. j. összekötõ út melletti kerékpárút tervének ismertetése (PDF)   
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívó
  Nyílt ülés:

  Zárt ülés:

 • 1.  Javaslat a 649/145 hrsz-ú ingatlanon fennálló önkormányzati jogosultságok gyakorlásának módjával kapcsolatos döntések meghozatalára a tulajdonos által a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú felhívásra benyújtott kérelemmel összefüggésben (írásban)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 2.  Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások elidegenítésérõl szóló 48/2009.(XI.09.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatról és Szabályozási tervérõl szóló 44/2006. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (Az elõterjesztés az Állami Fõépítész záróvéleményének megérkezését követõen kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)   
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • 4.  Javaslat a készülõ új településrendezési terv partnerségi egyeztetése során beérkezett véleményekrõl, javaslatokról és az azokkal kapcsolatos tervezõi válaszok elfogadásáról szóló döntések meghozatalára (írásban) (Az elõterjesztés az Állami Fõépítészi egyeztetést követõen kerül feltöltésre a városi (PDF)   
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • 5.  Javaslat egyedi eltérés engedélyezésére a Nagykanizsa, Csengery u. 101. szám alatti ingatlan villamosenergia ellátásához [BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS] (PDF)  
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • 6.  Helyi értékvédelmi pályázat elbírálása [BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS] (PDF)  
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • 7.  Javaslat az önkormányzati mûködés felülvizsgálatára (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

 • 8.  Javaslat a villamos energia beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 9.  Javaslat a Deák tér 5., Zrínyi u. 51. sz. alatti, 2419. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 11.  TOP infrastrukturális fejlesztéseket célzó projektek 2017. évben készülõ tervdokumentációinak ismertetése I. (Felvetetni nyílt ülésre) (PDF)  
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 • 12.  TOP infrastrukturális fejlesztéseket célzó projektek 2017. évben készülõ tervdokumentációinak ismertetése II. (Felvetetni nyílt ülésre) (PDF)   
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 10.  Javaslat a nagykanizsai 1318, 1319, 1320 és a 1321 hrsz-ú ingatlanok nyilvános versenytárgyaláson történõ értékesítésére (írásban)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a településrendezési terv módosítására (PDF)   
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • Zárt ülés:

 • 2.  Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl szóló 44/2006. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • 2.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 3.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 5.  Javaslat a 2016. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységrõl szóló összevont jelentés elfogadására és a közzététellel kapcsolatos döntések meghozatalára (ÉNYKK Zrt.) (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 6.  Javaslat hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)   
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 7.  Javaslat önkormányzati tulajdonú szolgálati lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 • 13.  Javaslat a településrendezési terv módosítására (felvetetni nyílt ülésre) (PDF)  
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • Zárt ülés:

 • 8.  Javaslat a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének jóváhagyására, valamint beszámoló a 2016. évi tevékenységrõl, a mérlegbeszámolók jóváhagyása (írásban) (Az elõterjesztés a gazdasági társaságok adatszolgáltatását követõen, késõ
  Elõadó:  Horváth Balázs ügyvezetõ

 • 9.  Beszámoló a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság 2016. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámoló jóváhagyása és a Társaság 2017. évi Üzleti Tervének jóváhagyása (írásban) (Az elõterjesztés a gazdasági társaság adatszolgáltatását követõen, késõbb kerül fel
  Elõadó:  Szabó Norbert ügyvezetõ

 • 10.  Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 11.  Javaslat Ipari Parki ingatlanokra vonatkozó beépítési kötelezettség kötelezettje személyében bekövetkezõ változás jóváhagyására (írásban)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 • 12.  Javaslat a nagykanizsai 3033/3 hrsz-ú beépítetlen terület és a 3033/4 hrsz-ú közterület egy részének értékesítésére (írásban)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat lakás- és nemlakás- bérlemények bérbeadását szabályozó rendeletek módosítására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 • 2.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

 • 3.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2016. évi mérlegbeszámolója (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Bilicz Csaba vezérigazgató

 • 4.  Javaslat a térfigyelõ kamerarendszer 2017. évi fejlesztésére (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 5.  Polgármesteri tájékoztató (Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 31-i állapotnak megfelelõ ingatlan-vagyonáról [10-16. oldal]) (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 • 6.  Javaslat a Zala Megyei Rendõr-fõkapitánysággal kötött bérlõkijelölési jog biztosításáról szóló megállapodás módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 • 9.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén a falfirkák megszüntetésére irányuló 2017. évi pályázati felhívás kiírására [Bizottsági elõterjesztés] (Felvetetni nyílt ülésre) (PDF)   
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • Zárt ülés:

 • 7.  Javaslat egyes önkormányzati ingatlanok értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 • 8.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata résztulajdonában levõ víziközmû-rendszerek ellátásának biztonsága érdekében kötendõ megállapodásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (Az elõterjesztés a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. adatszolgáltatását követõen, késõbb kerül fel
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén beruházások megvalósítása céljából indokolt területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • 3.  Javaslat a helyi, menetrend szerinti autóbusszal történõ személyszállítás közszolgáltatási feladatainak ellátása tárgyában kötendõ közszolgáltatási szerzõdés módosítására (írásban) (Az elõterjesztés az ÉNYKK Zrt. adatszolgáltatását követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)  
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 4.  Javaslat a közbeszerzésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmû vagyonának 2017. évi tételes beruházási, felújítási tervének elfogadására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 6.  Javaslat a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Mérksz Andor ügyvezetõ

 • 7.  Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Horváth Vencel ügyvezetõ

 • 8.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2017. évi Üzleti Terve (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Bilicz Csaba vezérigazgató

 • 9.  Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 • 10.  Éves jelentés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2016. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének teljesítésérõl (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 • 11.  Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2017. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének jóváhagyására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 • 12.  Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 • 13.  Javaslat pályázat benyújtására az "Interreg V-A Magyarország - Szlovénia Együttmûködési Program 2014-2020" keretében (írásban) (Az elõterjesztés a szlovén partner adatszolgáltatását követõen kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)  
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 • 14.  Javaslat a 7511-es j. út mellett a Buda Ernõ utcától a közigazgatási határig építendõ kerékpárúttal kapcsolatos döntések meghozatalára (Felvetetni nyílt ülésre) (PDF)   
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Kiegészítés a „Javaslat az új településrendezési tervhez beérkezett lakossági és vállalkozói igények kezelésére” címû napirendi ponthoz (PDF)   
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésérõl szóló 8/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására (PDF)  
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településfejlesztésével, településrendezésével és településképi eljárásaival összefüggõ partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)  
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • 3.  Javaslat a helyi építési szabályzatban lévõ egyes magasabb rendû jogszabállyal ellentétes rendelkezések hatályon kívül helyezésére (PDF)   
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • 4.  Javaslat az új településrendezési tervhez beérkezett lakossági és vállalkozói igények kezelésére (PDF)   
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • 5.  Javaslat a földgáz beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (PDF)  
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 7.  Javaslat a közlekedési létesítmények 2017. évi fejlesztési programjára (Felvetetni nyílt ülésre) (PDF)   
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására
  Elõadó:  Lehota János polgármesteri kabinetvezetõ

 • 8.  Javaslat a Balatonberény, Béke u. 64. sz. alatti üdülõ 1/2 tulajdoni hányadának értékesítésére (Felvetetni zárt ülésre)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetésének elfogadására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról szóló 44/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)   
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • 3.  Javaslat a Területi infrastrukturális fejlesztések elõirányzat keretében megvalósításra kerülõ "Közlekedésfejlesztés Nagykanizsán" címû projektmenedzsment (lebonyolítói) szerzõdésének aláírására (Felvetetni nyílt ülésre) (PDF)   
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 4.  Javaslat a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománnyal kötendõ haszonkölcsön szerzõdés jóváhagyására (Felvetetni zárt ülésre)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a közterületek és közterület jellegû területek használatáról szóló 31/2016. (X. 06.) önkormányzati rendeletének módosítására (PDF)  
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 2.  Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályai-ról szóló 35/2010. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 3.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és javaslat a 2017. évi külkapcsolati tervre (PDF) 
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 4.  Javaslat a készülõ új településrendezési tervhez beérkezett lakossági és vállalkozói igények kezelésére (PDF)  
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa településrendezési terve Tripammer utcai tömbterület módosítás egyeztetése során érkezett észrevételek és az arra adott válaszok elfogadására (PDF)   
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • 6.  Javaslat nem-lakás bérlemény kedvezményes használati szerzõdés megkötésére (PDF)   
  Elõadó:  Bilicz Csaba vezérigazgató

 • Zárt ülés:

 • 7.  Javaslat a nagykanizsai 13537. hrsz.-ú szántó és erdõ ingatlan hasznosításával összefüggõ döntés meghozatalára
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 8.  Fellebbezés
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a „Területi infrastrukturális fejlesztések” megnevezésû elõirányzat terhére történõ költség-vetési támogatás igénylése tárgyában Támogatási kérelem benyújtásra (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ