Elnök

Gyalókai Zoltán Bálint

Képviselõk

Balogh László
Bedõ György
Jerausek István
Dr. Fodor Csaba

Külsõs tagok

Dervalits Balázs
Kovács János
Dr. Polay József
Berta Krisztián
Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 

 

  1. Javaslat a kiemelt fejlesztési területekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

  1. Javaslat az Uszoda elõtt található " Díszkút kisfiúval" címû köztéri alkotás áthelyezésére (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Meghívó

Javasolt napirendi pont:

 

  1. Kiegészítés a „Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására” címû napirendi ponthoz (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ NAPIRENDI PONT:

 

  1. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat végleges elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára (FELVETETNI NYÍLT ÜLÉSRE)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Dr. Báthy Andrásné regionális ügyvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

  1. Javaslat a támogatásokról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

 

  1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és javaslat a 2018. évi külkapcsolati tervre (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

  1. Javaslat a „TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001,-02,-03” azonosító számú projektek (Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerûsítései) Támogatási Szerzõdéseinek és vonatkozó projektmenedzsment szerzõdéseinek aláírására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Támogatási Szerzõdések mellékleteinek a közremûködõ szervezettel történõ egyeztetését követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

  1. Javaslat a „TOP-6.1.1-16-NA1-2017-00001 azonosítószámú Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán” címû projekt Támogatási Szerzõdésének és vonatkozó Projektmenedzsment szerzõdéseinek aláírására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Támogatási Szerzõdés mellékleteinek a közremûködõ szervezettel történõ egyeztetését követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

  1. Közlekedési létesítmények 2017. évben elkészült, véglegesített tervdokumentációinak ismertetése [BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak: - Pannonway Építõ Kft., Tüske Zsolt tervezõ

                               - Profi-Copy ’99 Kft., Kormosné Bónus Gyöngyi tervezõ

                               - Linakron Kft., Tóth János tervezõ

                               - Tónus Kft., Tászler László tervezõ

                              - Pro Urbe Kft., Babós Gyula ügyvezetõ

                              - Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt., Fitos István vezérigazgató

                               - Fõépítészi Csoport, Gilincsek Gábor városi fõépítész