Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatások ellátására hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést kötött 2015. december 18. napon 2016. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő határozott időre. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 216/2015.(X.29.) számú határozata alapján a szolgáltató a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a hulladékgazdálkodásról szóló 34/2013. (VI.28.) számú önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően elvállalja Nagykanizsa Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területén található ingatlanokon létesített közműpótló műtárgyakban összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési folyékony hulladék kezelését, ártalmatlanítása céljából történő, igény szerinti gyakoriságú gyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését.

A települési szilárd hulladék begyűjtésével, szállításával, elhelyezésével, ártalmatlanításával az Önkormányzat a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t bízta meg. Az önkormányzatoknak a hulladékgazdálkodási díjra vonatkozó ármegállapító joga megszűnt.

A víz- és csatornadíjak mértékéről, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről a törvényi változások miatt a szolgáltató, üzemeltető jogosult dönteni, Nagykanizsa Megyei Jogú Város esetében a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/a.)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város a helyi tömegközlekedés szolgáltatását az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársasággal kötött 2016. december 19. napon aláírt határozott időre szóló (2017.01.01.-2018.12.31.) közszolgálati szerződés alapján láttatja el.

Minden további a szolgáltatással kapcsolatos információ megtalálható a szolgáltatók honlapján.