ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2011-04-26.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi pénzmaradványának felosztására és a 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(III.04.) számú rendeletének módosítására (   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 2.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010.(XI.04.) önkormányzati rendelete módosítására   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 4.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített beszámolója   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 5.  KIEGÉSZÍTÉS az 5. sz. 2011. évi hosszú lejáratú hitel felvételére és a kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítása előterjesztéshez   
  Előadó:  

 • 5.  Javaslat a 2011. évi hosszú lejáratú hitel felvételére és a kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 6.  Javaslat a KEOP-6.1.0/A/09-11 kódszámú, „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” című közoktatási intézményi pályázat benyújtására   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 7.  Javaslat a TIOP-2.2.2-08/2-2009-0005 azonosítószámú „Kanizsai Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2) korszerűsítése” c. projekt kivitelezéséhez szükséges forrás-kiegészítés biztosítására   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 7.  KIEGÉSZÍTÉS a 8. sz. TIOP-2.2.2-08/2-2009-0005 azonosítószámú előterjesztéshez   
  Előadó:  

 • 8.  Javaslat a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor és a Nyári Zöldtábor 2011. évi működtetésére   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 9.  Javaslat az “M9” Térségi Fejlesztési Tanács 2011. évi működési költségeinek támogatására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 10.  Nagykanizsa-Miklósfa „Közművelődési és Városszépítő Egyesület” támogatási kérelme
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 11.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemények ingyenes használatba adására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 12.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására   
  Előadó:  Dr.Berlinger Henrikné ügyvezető

 • 13.  Beszámoló a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása   
  Előadó:  Dr.Berlinger Henrikné ügyvezető

 • 14.  Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására   
  Előadó:  Karácsony Károly ügyvezető

 • 15.  Beszámoló a 2010. évi ellenőrzések tapasztalatairól   
  Előadó:  Dr.Gyergyák Krisztina aljegyző,titkárságvezető

 • 16.  Tájékoztató a 2011. évi érettségi és a szakmai vizsgákra történő jelentkezésekről   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 17.  Polgármesteri tájékoztató
  Előadó:  

 • 18.  KIEGÉSZÍTÉS a 18. sz. Oktatási rendszer további működtetése napirendhez   
  Előadó:  

 • 18.  Javaslat az oktatási rendszer további működtetésére   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 19.  Egyebek - Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 20.  Javaslat a Bajcsai Sportpálya területének rendezéséhez szükséges döntések meghozatalára
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 21.  Beszámoló a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2010. évi gazdálkodásáról
  Előadó:  Kassai Zoltán vezérigazgató