ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2016-02-24.
  Nyílt ülés:

 • 2.  Javaslat a 2016. évi intézményi felújítási program elfogadására (írásban)
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 3.  Javaslat a 2016. évi közlekedési létesítmények fejlesztési programjának elfogadására (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 4.   Javaslat informatikai eszközök beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 5.  Javaslat földgáz beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 6.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Lehota János polgármesteri kabinetvezető

 • 7.   Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályán végzett pénzügyi ellenőrzésről (írásban, csak bizottsági előterjesztés)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • 8.  Tájékoztató a Kanizsai Kulturális központnál végzett utóellenőrzésről (írásban, csak bizottsági előterjesztés)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • 9.   Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2016. január hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. január hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései (írásban)   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 1.  Javaslat a Médiaház kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 10.  Javaslat a Kodály Zoltán Művelődési Ház önkormányzati tulajdonba vételére (írásban
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 11.  Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött használati szerződés 1. számú módosításának jóváhagyására (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 12.   Javaslat a Kanizsa Kajak-Kenu Klubbal kötött használati szerződés megszüntetésére és új használati szerződés megkötésére (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 13.   Javaslat a Bálits Károly Vívócsarnok használatba adására (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 14.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)
  Előadó:  Lehota János polgármesteri kabinetvezető

 • 15.  Javaslat a Nagykanizsa Király utca 6. szám alatti üres lakás értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos