ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2016-03-30.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2016. évi Üzleti Terve (írásban)   
  Előadó:  Bilicz Csaba vezérigazgató Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 2.  Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.2016. évi Üzleti Terve (írásban)   
  Előadó:  Fitos István vezérigazgató

 • 3.  Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.2016. évi Üzleti Terve (írásban)   
  Előadó:  Lérántné Mátés Valéria ügyvezető

 • 4.   Kanizsa Uszoda Kft. 2016. évi Üzleti Terve (írásban)   
  Előadó:  Horváth Vencel ügyvezető

 • 5.   Beszámoló a Kanizsa Uszoda Kft. 2015. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)   
  Előadó:  Horváth Vencel ügyvezető

 • 6.  Javaslat a helyi közösségi közlekedés közszolgáltatásának folyamatosságával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 7.  Javaslat a szünidei gyermekétkeztetésre való jogosultság kiszélesítésére (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 8.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyonának 2016. évi tételes beruházási, felújítási terve (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 9.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyása (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 10.   Javaslat 2016. évi intézményi felújítási program elfogadására (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 11.   Javaslat a 13. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)   
  Előadó:  Lehota János polgármesteri kabinetvezető

 • 12.   Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Lehota János polgármesteri kabinetvezető

 • 13.   Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2016. február hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. február hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései (írásban)   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 14.  Javaslat a gyepmesteri feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 15.   Javaslat szelektív hulladékgyűjtő gépjármű és tartozékai Netta-Pannonia Kft. részére történő értékesítésének jóváhagyására (írásban, csak bizottsági előterjesztés)
  Előadó:  dr. Vass Veronika jogi ügyintéző