ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2016-04-27.
  Nyílt ülés:

 • 1.   Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 2.   Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban)   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 3.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 4.   Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)   
  Előadó:  Belasics Katalin ügyvezető

 • 5.   A Kanizsa Újság Kft. (Végelszámolás alatt) 2016. évi Üzleti Tervének jóváhagyása (írásban   
  Előadó:  Dóró János végelszámoló

 • 6.  Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására (írásban)   
  Előadó:  Belasics Katalin ügyvezető

 • 7.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolója (írásban)   
  Előadó:  Bilicz Csaba vezérigazgató

 • 8.   A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2015. Évi beszámolója és közhasznúsági jelentése (írásban)   
  Előadó:  Lérántné Mátés Valéria ügyvezető

 • 9.   VIA Kanizsa Városüzemeltető Zrt. 2015. Évi beszámolója és közhasznúsági jelentése (írásban)   
  Előadó:  Fitos István vezérigazgató

 • 10.   A Kanizsa Újság Kft. 2015. évi mérlegbeszámolója (írásban)   
  Előadó:  Dóró János végelszámoló

 • 11.  Javaslat pályázatok benyújtására az "Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020" keretében (írásban)   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezető

 • 12.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének végrehajtásáról (írásban)   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó belső ellenőr

 • 13.   Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Lehota János kabinetvezető

 • 14.   Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2016. március hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. március hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései (írásban)   
  Előadó:  

 • 16.  Beszámoló a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása és a Társaság 2016. évi Üzleti Tervének jóváhagyása (írásban)
  Előadó:  Szabó Norbert ügyvezető

 • Zárt ülés:

 • 15.   Beszámoló a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása és a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Tervének jóváhagyása (írásban)
  Előadó:  Horváth Balázs ügyvezető

 • 17.  Javaslat a gyepmesteri feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 18.  Javaslat féléves kincstárjegy vásárlására (írásban)
  Előadó:  Berecz Balázs pénzügyi, költségvetési koordinátor

 • 19.  Javaslat a Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. szám alatti I. emelet 2. ajtószámú üres lakás értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 20.   A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt ingatlanvásárlás támogatására benyújtott pályázat véleményezése (írásban, csak bizottsági előterjesztés)
  Előadó:  Somogyi Ottó csoportvezető

 • 21.   A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázatok véleményezése (írásban, csak bizottsági előterjesztés)
  Előadó:  Somogyi Ottó csoportvezető

 • 22.  Javaslat a nagykanizsai 649/139 hrsz. közút ingatlan értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban) (felvetetni zárt ülésre)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos