ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2016-05-24.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 2.  Tájékoztató az óvodai beiratkozásokról, javaslat a 2016/2017-es nevelési évben indítható csoportszámok jóváhagyására (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 3.  Javaslat a 2015. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentés elfogadására és a közzététellel kapcsolatos döntések meghozatalára (ÉNYKK Zrt.)(írásban)   
  Előadó:  Szőlősiné Törőcsik Cecília településgazdálkodási referens

 • 4.   Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója jóváhagyása (írásban)   
  Előadó:  Mérksz Andor ügyvezető

 • 5.  Javaslat a Múzeum tér Rozgonyi utcára történő végleges kikötésének megvalósítására (írásban)   
  Előadó:  Zámbó Tamás beruházási ügyintéző

 • 6.   Javaslat korábban szövetkezeti használatban levő egyes ingatlanok átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 7.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Lehota János kabinetvezető

 • 8.   Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál, a gépjármű üzemeltetés ellenőrzése tárgyban végzett rendszer ellenőrzésről (írásban, csak bizottsági előterjesztés)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó

 • 9.   Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási osztályán a helyi adóhátralékok nyilvántartása tárgyban végzett teljesítmény ellenőrzésről (írásban, csak bizottsági előterjesztés)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó

 • 10.   Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál a szociális segélyek utalásának rendjével kapcsolatban végzett pénzügyi ellenőrzésről (írásban, csak bizottsági előterjesztés)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó

 • 11.   Tájékoztató a Thúry György Múzeumnál végzett rendszer ellenőrzésről (írásban, csak bizottsági előterjesztés)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó

 • 13.   Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2016. április hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. április hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései (írásban)   
  Előadó:  

 • 19.  Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)   
  Előadó:  Zámbó Tamás beruházási ügyintéző

 • Zárt ülés:

 • 12.   Tájékoztató a Netta-Pannónia Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnál végzett teljesítmény ellenőrzésről (írásban, csak bizottsági előterjesztés)
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó

 • 14.   Javaslat a nagykanizsai 13404/6 hrsz-ú kivett beépítetlen terület és a 13403/4 hrsz-ú kivett közút egy részének értékesítésére (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 15.  Javaslat a nagykanizsai 1937/1 hrsz-ú kivett közút egy részének értékesítésére (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 16.   A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2015. évi beszámolója és 2016. évi Üzleti Terve (írásban)
  Előadó:  Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató

 • 17.  Javaslat döntéshozatalra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlása ügyében a 3799/1 hrsz ingatlan egy részének értékesítése kapcsán (írásban) (felvetetni zárt ülésre)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 18.  Javaslat a Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó Egyesület és az Önkormányzat közötti bérleti és üzemeltetési szerződés meghosszabbítására (Írásban) (felvetetni zárt ülésre)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos