ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2016-06-29.
  Nyílt ülés:

 • 1.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 2.   Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló 34/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos további döntések meghozatalára (írásban)   
  Előadó:  Horváth Balázs ügyvezető

 • 3.  Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2015. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására, továbbá Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala közbeszerzési szabályzatának megalkotására, valamint a Nagykanizsai
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 4.  Javaslat a közművesítési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)
  Előadó:  Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató

 • 5.  Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)   
  Előadó:  Lérántné Mátés Valéria ügyvezető

 • 6.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (írásban)   
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna

 • 7.  Javaslat a felnőtt- és gyermek háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti díjak módosítására (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 8.  Javaslat a nyomtatási szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)   
  Előadó:  Moldován Ágnes beruházási ügyintéző

 • 9.  Javaslat a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt-vel megkötött közhasznúsági szerződés módosítására (írásban)   
  Előadó:  Fitos István vezérigazgató

 • 10.   Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Lehota János kabinetvezető

 • 11.  Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2016. május hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. május hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései (írásban)   
  Előadó:  

 • 12.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál a közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatban végzett szabályszerűségi ellenőrzésről (írásban) (csak bizottsági előterjesztés)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • 13.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál a képviselői tiszteletdíjak megállapítása és kifizetése tárgyban végzett pénzügyi ellenőrzésről (írásban) (csak bizottsági előterjesztés)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • 16.   A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázatok véleményezése (írásban) (csak bizottsági előterjesztés)
  Előadó:  Somogyi Ottó adóügyi csoportvezető

 • Zárt ülés:

 • 14.  Javaslat a nagykanizsai 10173 hrsz-ú közút ingatlan értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 15.   Javaslat a nagykanizsai 695/1 hrsz-ú sporttelep egy részének értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos