ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2016-08-24.
  Nyílt ülés:

 • 1.   Tájékoztató a Kanizsa Uszoda Kft. 2016. I. félévi tevékenységéről   
  Előadó:  Kanizsa Uszoda Kft.

 • 2.  Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszámoló   
  Előadó:  Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft.

 • 3.   Beszámoló a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2016. első félévi munkájáról   
  Előadó:  Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.

 • 4.   Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2016. első félévi beszámolójának elfogadására   
  Előadó:  Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.

 • 5.   A VIA Kanizsa Nonprofit Zrt 2016. I. féléves beszámolója   
  Előadó:  VIA Kanizsa Zrt.

 • 6.   Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2016. I. féléves beszámolója   
  Előadó:  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

 • 7.   Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2016. I. féléves beszámolója   
  Előadó:  Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

 • 8.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának víziközmű fejlesztésre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadására (írásban)   
  Előadó:  Szőlősiné Törőcsik Cecília településgazdálkodási referens

 • 9.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Lehota János kabinetvezető

 • 10.   Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál, a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft-nél, a Kanizsa Újság Kft-nél, a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft-nél és a VIA Kanizsa városüzemeltető Nonprofit Zrt-nél a 2014. És a 2015. Évben nyújtott támogatások felhasználásával kapcsolatban végz   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • 11.  Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2016. június-július hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. június-július hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései (   
  Előadó:  

 • 13.  Egyszerűsített beszámoló a Kanizsa Újság Kft. "v. a." 2016.01-06 hónapokról szóló tevékenységéről (felvetetni nyílt ülésre)   
  Előadó:  Kanizsa Újság Kft.

 • Zárt ülés:

 • 12.   A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázatok véleményezése (írásban)
  Előadó:  Somogyi Ottó adóügyi csoportvezető

 • 14.  Javaslat döntéshozatalra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlása ügyében a 3799/1 hrsz ingatlan egy részének értékesítése kapcsán (írásban) (felvetetni zárt ülésre)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos