ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2016-09-28.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 2.   Javaslat a közművesítési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 3.   Javaslat a közterületek és közterület jellegű területek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)   
  Előadó:  Fitos István vezérigazgató

 • 4.  Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)   
  Előadó:  Belasics Kata ügyvezető

 • 5.   Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozásra (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 6.   Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Lehota János kabinetvezető

 • 7.  Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2016. augusztus hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. augusztus hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései (írásban   
  Előadó:  

 • 8.  Javaslat Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkomrányzatok részére című pályázat benyújtására (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezető