ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2016-10-26.
  Nyílt ülés:

 • 1.   Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított ellátások 2017. évi szolgáltatási díjának meghatározására (írásban)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 2.   Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2016. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezető

 • 3.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2016. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)   
  Előadó:  Bilicz Csaba vezérigazgató

 • 4.  Javaslat a 2017. évi Város Napja megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)   
  Előadó:  Lehota János kabinetvezető

 • 5.  Javaslat az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladatainak ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására (írásban)   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 6.   Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Lehota János kabinetvezető

 • 7.  Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2016. szeptember hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. szeptember hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései (írásb   
  Előadó:  

 • 10.  Javaslat a "Zöld város - zöld Nagykanizsa" című projekt támogatási és projektmenedzsment szerződéseinek aláírására (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezető

 • Zárt ülés:

 • 8.  Javaslat helyi közösségi közlekedés folyamatos biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
  Előadó:  Szőlősiné Törőcsik Cecília településgazdálkodási referens

 • 9.   A Röpte Teniszklub Sportegyesület bérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelme (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos