ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2016-12-14.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 2.  Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 106/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Somogyi Ottó csoportvezető

 • 3.  Javaslat a fizető parkolóhelyek működtetéséről és igénybevételéről szóló 64/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására (Az előterjesztés további egyeztetést követően később kerül feltöltésre a városi honlapra.)   
  Előadó:  Fitos István vezérigazgató

 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. évi munkatervére   
  Előadó:  dr. Termecz Marianna aljegyző

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi ellenőrzési tervére   
  Előadó:  dr. Gyergyák Krisztina jegyző

 • 6.  Javaslat a helyi, menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás közszolgáltatási feladatainak ellátása tárgyában kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására (Az előterjesztés további egyeztetést – az ÉNYKK Zrt. véleményének megérkezését - követően később kerül feltöltésre a vár   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 7.  Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 8.  Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalára   
  Előadó:  Horváth István igazgató

 • 9.  Javaslat több ellátásért felelős tulajdonából álló víziközmű-rendszerre nézve fennálló üzemeltetési jogviszonyok egy szerződésbe foglalásáról szóló megállapodás megkötésére   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 10.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  Lehota János kabinetvezető

 • 11.  Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2016. november hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. november hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései (írásban) (   
  Előadó:  

 • 15.  Javaslat nem-lakás bérlemény kedvezményes használati szerződés megkötésére (Felveteni nyílt ülésre)   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor-jogtanácsos

 • Zárt ülés:

 • 12.  Javaslat a Nagykanizsai Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására (Az előterjesztés további egyeztetést követően később kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 13.  Javaslat a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (Az előterjesztés a TISZK Nonprofit Kft. adatszolgáltatását követően később kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 14.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázat véleményezése [CSAK BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS]
  Előadó:  Somogyi Ottó csoportvezető

 • 16.  Javaslat a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Kft. folyószámlahitelének meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára (Felvetetni zárt ülésre)
  Előadó:  Kunics György osztályvezető