ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2017-01-25.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyző

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek és közterület jellegű területek használatáról szóló 31/2016. (X. 06.) önkormányzati rendeletének módosítására (írásban)   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 • 3.  Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 • 4.  Javaslat alpolgármesteri illetmény megállapítására (írásban)   
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyző

 • 5.  Javaslat nem-lakás bérlemény kedvezményes használati szerződés megkötésére (írásban)   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 • 6.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és javaslat a 2017. évi külkapcsolati tervre (írásban)   
  Előadó:  Gerencsér Tibor nemzetközi és civil kapcsolatok ügyintéző

 • 7.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Lehota János kabinetvezető

 • 8.  Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2016. december hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. december hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései (írásban)   
  Előadó:  

 • 9.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál a 2015. évi selejtezés végrehajtásának ellenőrzése tárgyban végzett szabályszerűségi ellenőrzésről (írásban) (csak bizottsági előterjesztés)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • 10.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályán a helyi adóhátralékok nyilvántartása tárgyban végzett teljesítmény ellenőrzésről (írásban) (csak bizottsági előterjesztés)
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • 11.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál a céljelleggel nyújtott támogatások elszámolása tárgyban végzett szabályszerűségi ellenőrzésről (írásban) (csak bizottsági előterjesztés)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • 13.  Tájékoztató az országos népszavazás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos támogatás felhasználásának ellenőrzéséről (írásban) (csak bizottsági előterjesztés) (felvetetni nyílt ülésre)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • Zárt ülés:

 • 12.  Javaslat a nagykanizsai 13537. hrsz.-ú szántó és erdő ingatlan hasznosításával összefüggő döntés meghozatalára (írásban)
  Előadó:  Dr. Vass Veronika jogi ügyintéző