ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2017-02-22.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 2.  Javaslat a 2017. évi Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére (írásban)   
  Előadó:  Lehota János kabinetvezető

 • 3.  Javaslat a földgáz beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 4.   Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (Az előterjesztés további egyeztetést követően, később kerül feltöltésre a városi honlapra.)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 5.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Lehota János kabinetvezető

 • 6.  Egyebek ((Az előterjesztés további egyeztetést követően később kerül feltöltésre a városi honlapra.)   
  Előadó:  

 • 7.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál az írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések bizonylatolásának ellenőrzése tárgyban végzett utóellenőrzésről (írásban) (csak bizottsági előterjesztés)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • 8.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ellenőrzése tárgyban végzett szabályszerűségi ellenőrzésről (írásban) (csak bizottsági előterjesztés)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • 10.  Javaslat a közlekedési létesítmények 2017. évi fejlesztési programjára (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • Zárt ülés:

 • 9.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)
  Előadó:  Lehota János kabinetvezető

 • 11.  Javaslat a Balatonberény, Béke u. 64. sz. alatti üdülő 1/2 tulajdoni hányadának értékesítésére (írásban) (felvetetni zárt ülésre)
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető