ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2017-03-28.
  Nyílt ülés:

 • 1.  1.Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására (írásban)   
  Előadó:  Dr.Termecz Marianna aljegyző

 • 2.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2017. évi Üzleti Terve (írásban)   
  Előadó:  Bilicz Csaba vezérigazgató

 • 3.  Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2017. évi Üzleti Terve (írásban)   
  Előadó:  Fitos István vezérigazgató

 • 4.  Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)   
  Előadó:  Horváth Vencel ügyvezető

 • 5.  Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)   
  Előadó:  Belasics Katalin ügyvezető

 • 6.  Javaslat a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására (írásban)   
  Előadó:  Mérksz Andor ügyvezető

 • 7.  Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban   
  Előadó:  Lérántné Mátés Valéria ügyvezető

 • 8.  A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése (írásban)   
  Előadó:  Lérántné Mátés Valéria ügyvezető

 • 9.  Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezető

 • 10.  Éves jelentés a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2016. évi Közszolgáltatási Szerződésének teljesítéséről (írásban)   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezető

 • 11.  Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2017. évi Közszolgáltatási Szerződésének jóváhagyására (írásban)   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezető

 • 12.  Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására (írásban)   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezető

 • 13.  Javaslat pályázat benyújtására az "Interreg V-A Magyarország - Szlovénia Együttműködési Program 2014-2020" keretében (írásban)(Az előterjesztés a szlovén partner adatszolgáltatását követően kerül feltöltésre a városi honlapra.   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezető

 • 14.  Javaslat a helyi, menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás közszolgáltatási feladatainak ellátása tárgyában kötendő közszolgáltatási szerződés módosítására (írásban) (Az előterjesztés az ÉNYKK Zrt. adatszolgáltatását követően, később kerül feltöltésre a városi honlapra.)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 15.  Javaslat a közbeszerzésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 16.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyonának 2017. évi tételes beruházási, felújítási tervének elfogadására (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 17.  Javaslat Prémium Magyar Államkötvény vásárlására (írásban)   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 18.  Javaslat a nagykanizsai fogászati ügyeleti ellátáshoz csatlakozó települések fogászati ügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodásai megkötésére (írásban)   
  Előadó:  Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető

 • 19.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Lehota János kabinetvezető

 • 20.  Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2017. február hónapban beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. február hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései (írásban)   
  Előadó:  

 • 22.  Javaslat a 7511-es j. út mellett a Buda Ernő utcától a közigazgatási határig építendő kerékpárúttal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • Zárt ülés:

 • 21.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázat véleményezése (írásban) (csak bizottsági anyag)
  Előadó:  Somogyi Ottó csoportvezető