ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2017-04-26.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat lakás- és nemlakás- bérlemények bérbeadását szabályozó rendeletek módosítására (írásban)   
  Előadó:  Dr. Vass Veronika jogi ügyintéző

 • 2.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2016. évi mérlegbeszámolója (írásban)   
  Előadó:  Bilicz Csaba vezérigazgató

 • 3.  Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2016. évi mérlegbeszámolója (írásban) (Az előterjesztés a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. adatszolgáltatását követően, később kerül feltöltésre a városi honlapra.)   
  Előadó:  Fitos István vezérigazgató

 • 4.  Beszámoló a Kanizsa Uszoda Kft. 2016. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)   
  Előadó:  Horváth Vencel ügyvezető

 • 5.  Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója (írásban) (Az előterjesztés a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. adatszolgáltatását követően, később kerül feltöltésre a városi honlapra.)   
  Előadó:  Belasics Katalin ügyvezető

 • 7.  Javaslat a Zala Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött bérlőkijelölési jog biztosításáról szóló megállapodás módosítására (írásban)   
  Előadó:  Dr. Vass Veronika jogi ügyintéző

 • 8.  Javaslat a térfigyelő kamerarendszer 2017. évi fejlesztésére (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 9.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról (írásban)   
  Előadó:  Dr.Termecz Marianna aljegyző

 • 10.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési munkatervének végrehajtásáról (írásban)   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó belső ellenőr

 • 11.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Lehota János kabinetvezető

 • 12.  Egyebek ((Az előterjesztés további egyeztetést követően később kerül feltöltésre a városi honlapra.)   
  Előadó:  

 • 16.  Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. (végelszámolás alatt) 2017. I.-III. havi tevékenységéről, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámoló (írásban) (nyílt) (felvetetni nyílt ülésre)   
  Előadó:  Mérksz Andor végelszámoló

 • Zárt ülés:

 • 6.  Javaslat a Kanizsa Újság Kft. v.a. zárómérlegének és vagyonfelosztási javaslatának elfogadására (írásban) (Az előterjesztés a végelszámoló adatszolgáltatását követően, később kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Előadó:  Dóró János végelszámoló

 • 13.  Javaslat egyes önkormányzati ingatlanok értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 14.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata résztulajdonában levő víziközmű-rendszerek ellátásának biztonsága érdekében kötendő megállapodásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (Az előterjesztés a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. adatszolgáltatását követően, később kerü
  Előadó:  Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató

 • 15.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázat véleményezése (írásban) (csak bizottsági anyag) (felvetetni zárt ülésre)
  Előadó:  Somogyi Ottó csoportvezető