ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2017-05-24.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 2.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban)   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 4.  Javaslat hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (Az előterjesztés további egyeztetést követően, később kerül feltöltésre a városi honlapra.)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 5.  Javaslat önkormányzati tulajdonú szolgálati lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 6.  Javaslat a 2016. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentés elfogadására és a közzététellel kapcsolatos döntések meghozatalára (ÉNYKK Zrt.) (írásban)   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 7.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Lehota János kabinetvezető

 • 8.  Egyebek (Az előterjesztés további egyeztetést követően később kerül feltöltésre a városi honlapra.)   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 9.  Javaslat a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének jóváhagyására, valamint beszámoló a 2016. évi tevékenységről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása (írásban) (Az előterjesztés további egyeztetést követően, később kerül feltöltésre
  Előadó:  Horváth Balázs ügyvezető

 • 10.  Beszámoló a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása és a Társaság 2017. évi Üzleti Tervének jóváhagyása (írásban) (Az előterjesztés további egyeztetést követően, később kerül feltöltésre a városi
  Előadó:  Szabó Norbert ügyvezető

 • 11.  Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (Az előterjesztés további egyeztetést követően, később kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Előadó:  Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató

 • 12.  Javaslat Ipari Parki ingatlanokra vonatkozó beépítési kötelezettség kötelezettje személyében bekövetkező változás jóváhagyására (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 13.  Javaslat a nagykanizsai 3033/3 hrsz-ú beépítetlen terület és a 3033/4 hrsz-ú közterület egy részének értékesítésére (írásban)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 14.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázatok véleményezése (írásban) (csak bizottsági anyag) (Az előterjesztés további egyeztetést követően, később kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Előadó:  Somogyi Ottó csoportvezető

 • 15.  Javaslat a Délzalai Víz -és Csatornamű Zrt. személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (zárt) (felvetetni zárt ülésre)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos