ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2017-06-28.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)   
  Előadó:  Kunics György osztályvezető

 • 2.  Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítéséről szóló 48/2009.(XI.09.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (Az előterjesztés további egyeztetést követően, később kerül feltöltésre a városi honlapra.)   
  Előadó:  Bilicz Csaba vezérigazgató

 • 3.  Javaslat a Deák tér 5., Zrínyi u. 51. sz. alatti, 2419. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 4.  Javaslat a villamos energia beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)   
  Előadó:  Tárnok Ferenc csoportvezető

 • 5.  Javaslat az önkormányzati működés felülvizsgálatára (írásban) (Az előterjesztés további egyeztetést követően, később kerül feltöltésre a városi honlapra.)   
  Előadó:  dr. Termecz Marianna aljegyző

 • 6.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)   
  Előadó:  Lehota János kabinetvezető

 • 7.  Egyebek (Az előterjesztés további egyeztetést követően később kerül feltöltésre a városi honlapra.)   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 8.  Javaslat a nagykanizsai 1318, 1319, 1320 és a 1321 hrsz-ú ingatlanok nyilvános versenytárgyaláson történő értékesítésére (írásban) (Az előterjesztés további egyeztetést követően, később kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 9.  Javaslat a 649/145 hrsz-ú ingatlanon fenálló önkormányzati jogosultságok gyakorlásának módjával kapcsolatos döntések meghozatalára a tulajdonos által a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú felhívásra benyújtott kérelemmel összefüggésben (írásban) (zárt) (felvetetni zárt ülésre)
  Előadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos