ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2011-05-24.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Kanizsai Dorottya Kórház Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyására   
  Előadó:  Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató

 • 2.  Javaslat „A Vasút a Gyermekekért” Alapítvány Óvodájában a gyermekek részére szolgáltatott élelmezés igénybevételéért fizetendő napi térítési díjak megállapítására   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 3.  Javaslat a Thúry György Múzeum támogatására   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 4.  Javaslat a Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület 2010-2012. évi támogatására
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 5.  Javaslat nagykanizsai egyházközségek épületeinek felújítási célú támogatására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 6.  Javaslat az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács 2011. évi működési költségeinek támogatására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 7.  Javaslat a „választókerületi képviselői keret” fejlesztési kiadásokra előirányzatának felhasználására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 8.  Javaslat a Kanizsa Újság Kft 2011. évi üzleti tervének jóváhagyására   
  Előadó:  Dóró János ügyvezető

 • 9.  Beszámoló a Kanizsa Újság Kft. 2010. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása   
  Előadó:  Dóró János ügyvezető

 • 10.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2010. évi mérlegbeszámolója   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 11.  Beszámoló a Kanizsa Uszoda Kft. 2010. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása   
  Előadó:  Karácsony Károly ügyvezető

 • 12.  Beszámoló a VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. 2010. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása   
  Előadó:  Gáspár András vezérigazgató

 • 13.  KIEGÉSZÍTÉS a 13. napirendhez - a TISZK 2010. évi mérlegbeszámolójához   
  Előadó:  

 • 13.  Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyása   
  Előadó:  Mérksz Andor ügyvezető igazgató

 • 14.  Javaslat a Kanizsa TV Kft. 2010. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására   
  Előadó:  Nagy Imre ügyvezető

 • 15.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata informatikai fejlesztési koncepciójának megvalósítására vonatkozó intézkedési terv
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, titkárságvezető

 • 16.  16. Javaslat a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásához előírt nyilatkozat megtételére   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 17.   Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 18.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának ellenőrzéséről   
  Előadó:  Artner Lászlóné revizor

 • 19.  19. Tájékoztató az Egyesített Bölcsőde ellenőrzéséről   
  Előadó:  Artner Lászlóné revizor

 • 20.  Tájékoztató a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. ellenőrzéséről   
  Előadó:  Artner Lászlóné revizor

 • 21.  Egyebek – Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 22.  Javaslat az Olajbányász Sporttelep (Nagykanizsa Nagyváthy utca 10.) bérleti szerződés keretében történő üzemeltetése tárgyában kiírt pályázatok elbírálására
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 23.  Kiegészítés a Polgármesteri tájékoztatóhoz
  Előadó: