ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2011-06-28.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (III. 04.) számú rendeletének módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 2.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város vállalkozás-támogató programjáról szóló rendelet megalkotására   
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető

 • 3.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei részére villamos energia szolgáltatás központosított beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 4.  Javaslat a Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekthez többletforrás biztosítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 5.  Javaslat a „választókerületi képviselői keret” fejlesztési kiadásokra előirányzatának felhasználására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 6.  Pályázat benyújtása a Magyarország – Horvátország határon átnyúló Gazdaságfejlesztési Együttműködési Programra (IPA Bosh)
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 7.  Horvát – magyar együttműködési projekt előfinanszírozására (IPA II.)
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 8.  Javaslat a KEOP-6.1.0/A/09-11 kódszámú A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 9.  Feladat ellátási megállapodás módosítása a kistérségi pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásra 2011/2011. tanévre   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 10.  Javaslat az oktatási-nevelési intézmények 2011-2012. tanévre engedélyezett létszámainak jóváhagyására
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 11.  Javaslat a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás szakszolgálati feladatellátására kötendő megállapodások módosításainak elfogadására   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 12.  Javaslat az Egyesített Bölcsőde új telephelyének megnyitásával kapcsolatos intézkedések megtételére   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető

 • 13.  13. Javaslat a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjének módosítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 14.  Javaslat a Nagykanizsa Kölcsey utca 11. szám alatti ingatlan hasznosítására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 15.  KIEGÉSZÍTÉS a 15. napirendhez - könyvvizsgálói vélemény   
  Előadó:  

 • 15.  Javaslat a 2011-2012-2013. évi költségvetésben szereplő, de fennálló hosszú lejáratú hitelszerződéssel nem fedezett felhalmozási célú előirányzatok lehetséges finanszírozási módjáról   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 16.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 17.  Korszerű óvoda az esélynövelés szolgálatáért – a miklósfai óvoda infrastrukturális fejlesztése című pályázat engedélyokiratának elfogadása   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika és Tárnok Ferenc osztályvezetők

 • 18.  Tájékoztató a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégiumnál végzett célellenőrzésről   
  Előadó:  Artner Lászlóné revizor

 • 19.  Tájékoztató a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskolánál végzett ellenőrzésről   
  Előadó:  Artner Lászlóné revizor

 • 20.  Tájékoztató a Kanizsa TV. Kft-nél végzett ellenőrzésről   
  Előadó:  Artner Lászlóné revizor

 • 21.  Egyebek – a Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 22.  A vállalkozások támogatásáról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázat elbírálása
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető