ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2010-11-23.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 2.  Javaslat a vállalkozások támogatásáról szóló többször módosított 20/2005. (V.9.) számú rendelet módosítására   
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető

 • 3.  Javaslat a 2011. évi kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj megállapítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 4.  Beszámoló a települési folyékony hulladék közszolgáltatói tevékenységről, valamint javaslat a 2011. évi díj megállapítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 5.  Javaslat a helyi tömegközlekedés 2011. évi díjának megállapítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 6.  Javaslat folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartásának meghosszabbítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 7.  Javaslat a 2010. évi hitelfelvétel biztosítékául jelzálogként felajánlandó ingatlanok kijelölésére   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 8.  Javaslat a Polgármesteri Hivatalban Polgármesteri Kabinet létrehozására   
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, titkárságvezető

 • 8.  Kiegészítés - Javaslat a Polgármesteri Hivatalban Polgármesteri Kabinet létrehozása   
  Előadó:  Bodzai Tiborné dr. személyzeti referens

 • 9.  Javaslat projektmenedzser munkajogviszony keretében történő alkalmazására   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 10.  Javaslat a Kanizsa Kártya koordinátori munkaviszony egy év határozott idejű meghosszabbítására a Tourinform Irodában   
  Előadó:  Bali Veronika Tourinform Iroda vezetője

 • 11.  Javaslat a pártok által használt önkormányzati tulajdonú helyiségek (ingatlanok) piaci bérleti díjának megállapítására
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 12.  Javaslat a nagykanizsai német kisebbségi önkormányzat részére irodahelyiség biztosítására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 13.  A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének beszámolója a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működéséről és javaslat a 2011. évben való működtetésre   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető

 • 14.  Javaslat a Miklósfa SE támogatási kérelmének elfogadására   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 14.  Kiegészítés a 14. és 15. napirendhez - a hitelállomány alakulásáról   
  Előadó:  

 • 15.  Javaslat a Nagykanizsai Izzó SE támogatási kérelmének elfogadására   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 16.  Kerékpárút hálózat kialakítására tett intézkedések értékelése és a további feladatok meghatározása   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 17.  A volt Thúry laktanya területén lévő legénységi épület bontása   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 19.  Javaslat a „választókerületi képviselői céltartalék” fejlesztési működési kiadásokra előirányzatának felhasználására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 20.  Javaslat a 2011. évi Város Napja megrendezésére   
  Előadó:  Janzsóné Strobl Krisztina- szervezési ügyintéző

 • 21.  Önálló képviselői indítvány a Palini Általános Iskola megközelítésének biztonságossá tételére   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 22.  Javaslat a felújításra váró önkormányzati tulajdonú ingatlanokról szóló tájékoztató elfogadására, és a felújítások sorrendjére (A 303/2010. (VI.24.) számú Közgyűlési Határozat végrehajtása)   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 23.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 24.  Tulajdonosi hozzájárulások 1. Megállapodás használati jog alapításáról Nk.Rákóczi u. VHTR állomás csere 2. Nk. optikai kábelépítés kiviteli terve (Bajza u. 10-12.) 3. Záhony optika kérelme Nk. Fő u. 8.   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 25.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 26.  Egyebek – Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 18.  TIOP-2.2.4-09/1-2010-0030 számú projekthez kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció díjának önrész kiegészítése
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 27.  Javaslat a 327/2/2010. (VI.24.) számú közgyűlési határozat módosítására és a Nagyváthy 10. szám („Olajbányász pálya”) alatt található garázsfelépítményekhez tartozó földterületek tulajdonjogának rendezéséhez szükséges döntések meghozatalára
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 28.  Javaslat a Nagykanizsa, Ady Endre u. 25. szám alatti ingatlanok értékesítésére
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 29.  Extra Leder Line Kft. halasztási kérelme
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 30.  Hozzájárulás a Kanizsai Dorottya Kórház büfé bérleti jogviszony két évvel történő meghosszabbításához
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 31.  Javaslat „Az Év Vállalkozása Emlékplakett” adományozására
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, titkárságvezető

 • 32.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. könyvvizsgálói pályázatának elbírálására
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 33.  MM Ötlet Kft. építményével kapcsolatos kérelme
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető

 • 34.  Javaslat mezőgazdasági művelés céljára bérbe adott belterületi ingatlanok bérleti szerződésének meghosszabbítására
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 35.  Javaslat a kiskanizsai városrészben levő belterületi ingatlanok mezőgazdasági művelés céljára történő bérbeadására
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 36.  Javaslat a palini városrészben levő belterületi ingatlanok mezőgazdasági művelés céljára történő bérbeadására
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 37.  Javaslat a Nagykanizsa zártkert 31928., 31924. és 31918. hrsz-ú ingatlanok hasznosítására
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 38.  Tulajdonosi hozzájárulás a Kanizsai Dorottya Kórház büféjének bérlő általi felújításához
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 39.  A vállalkozások támogatásáról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázatok elbírálása
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető

 • 40.  Javaslat a 382/2010. (X.26.) számú PB határozat módosítására
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató