ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2011-08-23.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(III.04.) számú rendeltének módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 14/2006. (III.1.) önkormányzati rendelete módosítására   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető

 • 3.  Javaslat egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylése Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos kiadásokhoz   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 4.  Nagykanizsa részvétele az „Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program”-ban   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 5.  Nagykanizsa részvétele a „Networking in Europe: Local Governments meet the MDGs” (Hálózat Európában: helyi önkormányzatok találkozója a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása érdekében) Európai Uniós projektben   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 6.  Javaslat brüsszeli pályázatokon való részvételhez szükséges szakértői munka elvégzésére   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 7.  Javaslat „Testvértelepülések polgárainak találkozói” című brüsszeli pályázat benyújtására   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 8.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye Támogató Szolgálatának 2012. január 1. napjától pályázati rendszerben történő tovább működtetésére   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető

 • 9.  Javaslat a Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület 2010-2012. évi támogatására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 10.  Javaslat a „választókerületi képviselői keret” fejlesztési kiadásokra előirányzatának felhasználására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 11.  Javaslat a Palini Általános Iskolában járda építésére   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 12.  Javaslat az oktatási-nevelési intézmények átszervezésből adódó költségvetési elvonásokra és pótigény biztosítására   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 13.  Javaslat az oktatási intézmények sportorientált óráinak támogatására a 2011/2012-es tanévben   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 14.  Sajni József részére címzetes igazgatói cím adományozása   
  Előadó:  Előterjesztő: Gábris Jácint önkormányzati képviselő

 • 15.  Silló Zsolt részére címzetes igazgatói cím adományozása   
  Előadó:  Előterjesztő: Balogh László önkormányzati képviselő

 • 16.  Tájékoztató az önkormányzat 2011. első félévi ingatlanhasznosításairól   
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 17.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 17.  1,2,3,4,5,6,7,8. sz. KIEGÉSZÍTÉSEK a 17. Polgármesteri tájékoztató napirendhez   
  Előadó:  

 • 18.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2011. I. féléves beszámolója   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 19.  Tájékoztató a Kanizsai Dorottya Kórháznál végzett ellenőrzésről   
  Előadó:  Artner Lászlóné revizor

 • 20.  Tájékoztató a Kanizsai Kulturális Központ ellenőrzéséről   
  Előadó:  Artner Lászlóné revizor

 • 21.  Egyebek   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 22.  Reklámgazda kiválasztására irányuló pályázati eljárás: - részvételi szakasz eredményének megállapítása, - pályázati kiírás 2. fordulójában a kiírási dokumentáció jóváhagyása
  Előadó:  Dr.Fröhlich Klára hivatalos közbeszerzési tanácsadó

 • 23.  Rimex Kft. egyezségi ajánlata
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 23.  KIEGÉSZÍTÉS a 23. RIMEX Kft. egyezségi ajánlata napirendhez
  Előadó:  

 • 24.  Javaslat a Nagykanizsa, Ady E. u. 25. szám alatti ingatlanok értékesítésére
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 24.  A vállalkozások támogatásáról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázat elbírálása
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető