ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Szociális és Egészségügyi Bizottság - 2011-09-27.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (III.4.) számú rendeletének módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka, osztályvezető

 • 2.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka, osztályvezető

 • 3.  Javaslata Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére   
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina, aljegyző

 • 4.  Javaslat a "NYDOP-5.2.1/C-11, Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" című pályázat banyújtására   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika, irodavezető

 • 5.  Javaslat a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, valamint az Egyesített Szociális Intézmény alapdokumentumainak jóváhagyására.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására.   
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina, aljegyző

 • Zárt ülés:

 • 7.  Fellebbezések
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 8.  Tájékoztató egyes önkormányzati bérlakások elidegenítésének lehetőségéről.
  Előadó:  Kámán László, vezérigazgató, Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 9.  Javaslat az üres önkormányzati bérlakások pályázatra történő kiírására.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 10.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 11.  Javaslat a Nagykanizsa, Törökvári u. 94. fsz. 1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítására.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 12.  Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások bérlőjének elhelyezésére
  Előadó:  Kámán László, vezérigazgató