ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2011-09-27.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, titkárságvezető

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(III. 04.) számú rendeletének módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(III.04.) számú rendeletének 6. §-a alapján a működési hiány finanszírozására
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 4.  Javaslat a településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló többször módosított 2/1999.(I.26.) számú kgy. rendelet módosítására   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 5.  Javaslat adótanácsadói feladatok ellátására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 6.  Javaslat közös tulajdonú gazdasági társaság létrehozására megújuló energiaforrások felhasználása érdekében   
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, titkárságvezető

 • 7.  Javaslat a középiskolákban szakképző osztályok meghatározására   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 8.  Javaslat az intézményfenntartó társulásban részt vevő önkormányzatok bejáró tanulóik után szerződött és fizetett összegek rendezésére
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 9.  Javaslat a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázaton való részvételre   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 10.  Javaslat az „art” mozihálózatok digitális fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételre
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 11.  Javaslat a pártok által használt önkormányzati tulajdonú helyiségek (ingatlanok) piaci bérleti díjának megállapítására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 12.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 13.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 13.  Polgármesteri tájékoztatóhoz 1, 2, 3. KIEGÉSZÍTÉS   
  Előadó:  

 • 14.  Javaslat a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás Társulási Megállapodásának módosítására   
  Előadó:  Fitos István PME vezető

 • 15.  Egyebek – Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások   
  Előadó:  

 • 16.  Javaslat a VIA Kanizsa Városüzemltető Nonprofit Zrt. 2011. I. félévi beszámolójának elfogadására   
  Előadó:  Gáspár András vezérigazgató

 • 17.  Beszámoló a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2011. első félévi munkájáról   
  Előadó:  Dr.Berlinger Henrikné ügyvezető

 • 18.  Egyszerűsített beszámoló a Kanizsa Újság Kft. 2011. 01-06. hónapokról szóló tevékenységéről   
  Előadó:  Dóró János ügyvezető

 • 19.  Tájékoztató a Kanizsa Uszoda Kft. 2011. I. félévi tevékenységéről   
  Előadó:  Karácsony Károly ügyvezető

 • 20.  Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2011. első félévi munkájáról   
  Előadó:  Mérksz Andor ügyvezető

 • 21.  Beszámoló a Kanizsa TV Kft. 2011. I. félévi munkájáról   
  Előadó:  Nagy Imre ügyvezető

 • Zárt ülés:

 • 22.  A Röpte Teniszklub Sportegyesület bérleti díj mérséklése és szerződés hosszabbítása iránti kérelme
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 23.  Javaslat a Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú - Ipari Parkban lévő forgalomképes „kivett beépítetlen terület” értékesítésére
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 24.  Javaslat döntéshozatalra a Nagykanizsa külterület 0143/28 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlására az ingatlan 1040/5018 tulajdoni hányadának adásvétele ügyében
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 25.  Javaslat döntéshozatalra a Nagykanizsa külterület 0628/259 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlására
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 26.  Javaslat döntéshozatalra a Nagykanizsa külterület 0628/283 és 0628/284 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanokra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlására
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 27.  Javaslat döntéshozatalra a Nagykanizsa külterület 0628/217 és 0628/218 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanokra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlására
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 28.  A Röpte Teniszklub Sportegyesület bérleti szerződés hosszabbítás iránti kérelme
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 29.  A vállalkozások támogatásáról szóló rendelet alapján elnyert munkahelyteremtő pályázat felülvizsgálata
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető