ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2011-10-25.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (III. 04.) számú rendeletének módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 2.  Javaslat a Magyar Vöröskereszt ZM. Szervezetével kötött ellátási szerződés módosítására, a 2012. évi szolgáltatási díj meghatározására, valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó ellátási szerz. megkötésére. Javaslat egyes bérlakásokkal kapcsolatos önkorm.rendeletek módosítására   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető

 • 3.  KIEGÉSZÍTÉS a közös tulajdonú gazdasági társaság létrehozására... napirendhez   
  Előadó:  

 • 3.  Javaslat közös tulajdonú gazdasági társaság létrehozására megújuló energiaforrások felhasználása érdekében   
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, titkárságvezető

 • 4.  Javaslat az önkormányzati intézményekben működő konyhák üzemeltetésének vállalkozásba adására   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 5.  Javaslat az intézményfenntartó társulásban részt vevő önkormányzatok bejáró tanulóik után szerződött és fizetett összegek rendezésére
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 6.  Javaslat a 2011/2012. tanévben a középfokú oktatási intézményekben szükséges álláshely szám megállapítására, a beiratkozók létszámának ismeretében   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 7.  Javaslat a Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány és a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság közötti feladat-ellátási megállapodás megkötésére   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 8.  Javaslat a „TIOP-3.4.2-11/1, Önkormányzati, állami, egyházi nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázat benyújtására
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 9.  Javaslat TIOP-1.1.1/11/1, Intézményi, informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban című pályázat benyújtására
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 10.  Javaslat a közlekedési létesítmények 2012. évi fejlesztésére   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 11.  Gazdasági társaságok támogatása
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 12.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi belső ellenőrzési munkatervére   
  Előadó:  Artner Lászlóné belső ellenőrzési vezető

 • 13.  Tájékoztató a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Városfejlesztési Divíziójának 2011. év III. negyedévi működéséről   
  Előadó:  Horváth István divízióvezető

 • 14.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 14.  1., 2. sz. KIEGÉSZÍTÉS a Polgármesteri tájékoztatóhoz   
  Előadó:  

 • 15.   Egyebek – Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 16.  Javaslat a reklám-rendszergazda pályázat II. fordulójának elbírálására
  Előadó:  Dr. Fröhlich Klára hivatalos közbeszerzési tanácsadó és Deák-Varga Dénes főépítész

 • 17.  Javaslat a „Lazsnaki kastély” versenytárgyaláson történő értékesítésére
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezetó

 • 18.  Javaslat a Sarlós Boldogasszony közösségi ház tulajdonjogának átruházására
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 19.  Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadására
  Előadó:  Kassai Zoltán vezérigazgató

 • 19.  KIEGÉSZÍTÉS a VÍZMŰ üzleti terv előterjesztéshez
  Előadó:  

 • 20.  Kiegészítés a vállalkozások támogatásáról szóló rendelet alapján elnyert munkahelyteremtő pályázat felülvizsgálatához
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető

 • 21.  Javaslat a Röpte Teniszklub Sportegyesület bérleti szerződésének meghosszabbítása tárgyában új határozat meghozatalára, egyidejűleg a 206/2011. (IX.27.) számú PB határozat hatályon kívül helyezésére
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető