ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Szociális és Egészségügyi Bizottság - 2011-11-22.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka, osztályvezető

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójára.   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka, osztályvezető

 • 3.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálására.   
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina, aljegyző

 • 4.  Javaslat a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról és a térítés módjáról szóló szabályzat módosítására.   
  Előadó:  Prof. dr. Bátorfi József főigazgató

 • 5.  Javaslat a Kanizsai Dorottya Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.   
  Előadó:  Prof. dr. Bátorfi József főigazgató

 • 6.  Javaslat gyógytorna külön szakmacsoportba sorolására.   
  Előadó:  Prof. dr. Bátorfi József főigazgató

 • 7.  Javaslat a TIOP-3.4.2--11/1. Önkormányzati, állami, egyházi nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika, irodavezető

 • 8.  Javaslat a Völgy Alapítvánnyal pszichiátriai betegek lakóotthona működtetésére vonatkozó ellátási szerződés, valamint ingatlanhasználati szerződés megkötésére.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető, dr. Farkas Roland, irodavezető

 • 9.  Javaslat a megmaradt méhnyakrák elleni védőoltás felhasználására.   
  Előadó:  Kercsmaricsné Kövendi Ibolya, intézményvezető

 • 10.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálására.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 11.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetője közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, és a magasabb vezetői megbízás ellátására irányuló pályázat kiírására.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • Zárt ülés:

 • 12.  Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhelyezésére.
  Előadó:  Kámán László, vezérigazgató

 • 13.  3. Napirendi ponthoz kiegészítés: Nk. Szoc. Fogl. pályázat elbírálásához
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina, aljegyző

 • 14.  10. napirendi ponthoz kiegészítés: FOGYI pályázat elbirálásához
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető