ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2011-11-23.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a 2012. évi kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj megállapítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 2.  Beszámoló a települési folyékony hulladék közszolgáltatói tevékenységről, valamint javaslat a 2012. évi díjak megállapítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 3.  Javaslat a helyi tömegközlekedés 2012. évi díjának megállapítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 4.  Beszámoló a települési szilárd hulladék közszolgáltatói tevékenységről, valamint a 2012. évi díjak megállapítása
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 5.  Javaslat az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 13/2007.(IV.10.) számú rendelet módosítására   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójára   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 7.  Javaslat folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának meghosszabbítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 8.  Javaslat a „TIOP-3.4.2-11/1, Önkormányzati, állami, egyházi nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázat benyújtására   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 9.  Javaslat térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról és a térítés módjáról szóló szabályzat módosítására   
  Előadó:  Prof. Dr. Bátorfi József főigazgató

 • 10.  Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemények ingyenes használatba adására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 11.  Javaslat a Völgy Alapítvánnyal pszichiátriai betegek lakóotthona működtetésére vonatkozó ellátási szerződés, valamint ingatlanhasználati szerződés megkötésére   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető

 • 12.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 13.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 13.  1., 2., 3., 4., 5., 6. sz.KIEGÉSZÍTÉS a Polgármesteri tájékoztatóhoz   
  Előadó:  

 • 14.  Egyebek – Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések   
  Előadó:  

 • 15.  Tájékoztató a Kanizsa Uszoda Kft. 2011 I-III. negyedévi tevékenységéről   
  Előadó:  Karácsony Károly ügyvezető

 • 16.  Beszámoló a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi munkájáról   
  Előadó:  Dr. Berlinger Henrikné ügyvezető

 • 17.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2011. I-III. negyedvées beszámoló   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 18.  Javaslat a VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. 2011. I-III. negyedévi beszámolójának elfogadására   
  Előadó:  Gáspár András vezérigazgató

 • 19.  Tájékoztató a Kanizsa TV Kft. 2011. I-III. negyedévi tevékenységéről   
  Előadó:  Nagy Imre ügyvezető

 • 20.  Javaslat tagi kölcsön átadására a Kanizsa TV Kft. részére   
  Előadó:  Nagy Imre ügyvezető

 • 20.  Tájékoztató a Nk és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2011. I-III. negyedévi tevékenységéről   
  Előadó:  Mérksz Andor ügyvezető

 • 21.  Egyszerűsített beszámoló a Kanizsa Újság Kft. 2011.01-09. hónapokról szóló tevékenységéről   
  Előadó:  Dóró János ügyvezető

 • 22.  Tájékoztató a Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület célellenőrzéséről   
  Előadó:  Artner Lászlóné belső ellenőrzési vezető

 • 23.  Tájékoztató a Kanizsai Kulturális Központ célellenőrzéséről   
  Előadó:  Artner Lászlóné belső ellenőrzési vezető

 • 24.  Tájékoztató a 2009. évi ÁSZ vizsgálat lezárását követően készült intézkedési terv végrehajtásának ellenőrzéséről   
  Előadó:  Artner Lászlóné belső ellenőrzési vezető

 • 25.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ellenőrzéséről (a segélyezéssel összefüggő pénzügyi folyamatok)   
  Előadó:  Artner Lászlóné belső ellenőrzési vezető

 • 26.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ellenőrzéséről (előirányzat- és kötelezettség-nyilvántartás)   
  Előadó:  Artner Lászlóné belső ellenőrzési vezető

 • Zárt ülés:

 • 27.  Javaslat döntéshozatalra az Olajbányász pályán üzemeltetői beruházások megvalósításához valamint jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás ügyében
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 28.  Javaslat a Nagykanizsa belterület 4378/29. hrsz-ú - Ipari Parkban lévő "kivett beépítetlen terület" értékesítésének jóváhagyására
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató