ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Szociális és Egészségügyi Bizottság - 2011-12-20.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.   
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina, aljegyző

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. évi munkatervére.   
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina, aljegyző

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (III.4.) számú rendeletének módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka, osztályvezető

 • 4.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelemezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló ..../2011. (....) számú rendelet megalkotására.   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka, osztályvezető

 • 5.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetői megbízásának ellátására kiírt pályázat véleményezésére létrehozandó szakmai bizottság tagjaira.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló többször módosított 10/2005.(III.7.) önkormányzati rendelete módosítására.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 7.  Javaslat új Közbeszerzési Szabályzat megalkotására.   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • Zárt ülés:

 • 8.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény kezelésében és használatában lévő Nagykanizsa, Nagyrác u. 2. szám alatti szolgálati lakás bérlőjének kijelölésére.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 9.  Fellebbezések
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 10.  Javaslat az üres önkormányzati bérlakások pályázatra történő kiírására.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 11.  Javaslat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális, illetve költség alapon történő elnyerésére.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 12.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 13.  Javaslat az Önkormányzati Egészségügyi Napok Téli szimpóziumára delegált tagok elfogadására.
  Előadó:  Kercsmaricsné Kövendi Ibolya, intézményvezető