ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2011-12-20.
  Nyílt ülés:

 • 1.  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására   
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző,titkárságvezető

 • 2.  KIEGÉSZÍTÉS a költségvetés rendeletmódosításhoz   
  Előadó:  

 • 2.   Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(III.04.) rendeletének módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 3.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló …./2011.(….) számú rendelet megalkotására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 4.  Javaslat a helyi adórendeletek megalkotására   
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető

 • 5.  Javaslat a 2012. évi víz- és csatornadíjak megállapítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 6.  Beszámoló a települési szilárd hulladék közszolgáltatói tevékenységről, valamint a 2012. évi díjak megállapítása
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 7.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010.(XI.04.) önkormányzati rendelete módosítására   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 8.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) rendeletének módosítására   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta

 • 9.  Javaslat új Közbeszerzési Szabályzat megalkotására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 10.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. évi munkatervére   
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, titkárságvezető

 • 11.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata informatikai fejlesztési koncepciójára és végrehajtásának ütemezésére   
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, titkárságvezető

 • 12.  Javaslat a „választókerületi képviselői keret” fejlesztési kiadásokra előirányzatának felhasználására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 13.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a Baumeister Kft. között létrejött Városfejlesztési Megállapodás módosítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 14.  KIEGÉSZÍTÉS a 14. Zalakaros Kistérség Többcélú társulásával a 2012. évre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére napirendhez   
  Előadó:  

 • 14.  Javaslat Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásával a 2012-es évre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 15.  Javaslat az Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa intézmény részére magántanuló ellátásához szükséges óraszám biztosításához   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 16.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2011. évi Üzleti Tervének módosítására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 17.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemények 2012. évi bérleti díjának megállapítására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 18.  Javaslat a pártok által használt önkormányzati tulajdonú helyiségek (ingatlanok) piaci bérleti díjának megállapítására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 18.  KIEGÉSZÍTÉS a 18. Pártok által használt önkorm. tulajdonú helyiségek piaci bérleti díjának megállapítására   
  Előadó:  

 • 19.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 19.  1., 2., 3., 4. sz. KIEGÉSZÍTÉS a Polgármesteri tájékoztatóhoz   
  Előadó:  

 • 20.  Tájékoztató a Pénzügyi Bizottság kérésére Surd és Zalakomár Házi Segítésgnyújtás és az Idősek Nappali Ellátásának kiadásairól és bevételeiről   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 21.  Tájékoztató a Pénzügyi Bizottság kérésére a Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület szennyvíz beruházása elszámolásáról   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 22.  Egyebek – Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 23.  A vállalkozások támogatásáról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázat elbírálása
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető