ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2012-01-24.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának 2012. évi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a pályázati kiírás elfogadására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató és Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a víz- és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló 62/2006.(XII.22.) önkormányzati rendeletének módosítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a települési szilárd hulladék közszolgáltatói tevékenységről szóló 108/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő költségvetési szervei és Polgármesteri Hivatala 2012 évi cafeteria keretének meghatározására   
  Előadó:  Dr.Gyergyák Krisztina aljegyző, Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseire vonatkozó szabályzat megalkotására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 6.  Javaslat a termofor kémények felújítását (LFP-2009-LA-7) célzó pályázatok támogatására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató és Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 7.  Javaslat oktatási-nevelési intézmények álláshely számainak jóváhagyására   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 8.  Javaslat az intézményfenntartó társulásban részt vevő önkormányzatok bejáró tanulóik után szerződött és fizetett összegek rendezésére   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 9.  Javaslat a 2012. évi Város Napja megrendezésére   
  Előadó:  Janzsóné Stróbl Krisztina kabinetvezető

 • 10.  Beszámoló Nagykanizsa MJV Önkormányzata 2011. évi külkapcsolatairól és javaslat a 2012. évi külkapcsolati tervre   
  Előadó:  Janzsóné Stróbl Krisztina kabinetvezető

 • 11.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a Baumeister Kft. között létrejött Városfejlesztési Megállapodás módosítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 12.  Javaslat az Alkotmány Agro Mezőgazdasági Zrt. tulajdonában lévő vízvezeték önkormányzati tulajdonba vételéről szóló 301/2010.(VI.24.) számú határozat módosítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 13.  Javaslat a pártok által használt önkormányzati tulajdonú helyiségek (ingatlanok) piaci bérleti díjának megállapítására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 14.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének 2011. évi Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéséről   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 15.  KIEGÉSZÍTÉS - a 2011. év érettségi és szakmai vizsgákhoz   
  Előadó:  

 • 15.  Tájékoztató a 2011-es év érettségi és szakmai vizsgáiról   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 16.  Gábris Jácint önkormányzati képviselő önálló képviselői indítványa a közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására vonatkozóan   
  Előadó:  Gábris Jácint önkormányzati képviselő

 • 17.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 17.  1., 2., 3., 4., 5., 6. sz. KIEGÉSZÍTÉS a Polgármesteri tájékoztatóhoz   
  Előadó:  

 • 18.  Javaslat a Csapatkápolna és a Katona J. u. 1. sz. alatti ingatlanok cseréjére   
  Előadó:  Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselő

 • 19.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 102/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 20.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán végzett pénzügyi ellenőrzésről   
  Előadó:  Artner Lászlóné belső ellenőrzési vezető

 • 21.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ellenőrzéséről (a cafeteria juttatás szabályozása, a juttatások nyilvántartása)   
  Előadó:  Artner Lászlóné belső ellenőrzési vezető

 • 22.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján végzett pénzügyi ellenőrzésről   
  Előadó:  Artner Lászlóné belső ellenőrzési vezető

 • 23.  Tájékoztató az Egyesített Szociális Intézmény rendszerellenőrzéséről   
  Előadó:  Artner Lászlóné belső ellenőrzési vezető

 • 24.  Egyebek – Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások   
  Előadó: