ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Szociális és Egészségügyi Bizottság - 2012-02-21.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (III.4.) számú rendeletének módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka, osztályvezető

 • 2.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetése.   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka, osztályvezető

 • 3.  Javaslat gyermek diabetológiai szakorvosi óraszám átcsoportosítására, valamint a gyermek diabetológiai szakrendelés szünetelésére.   
  Előadó:  Prof. dr. Bátorfi József főigazgató

 • 4.  Javaslat "A térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról és a térítés módjáról" szóló szabályzat módosítására.   
  Előadó:  Prof. dr. Bátorfi József főigazgató

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítására.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 6.  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2012. évi - törvényességi és szakmai - fenntartói ellenőrzéséhez készült ellenőrzési terv elfogadására.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 7.  Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2011. évi fenntartói ellenőrzéséről.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 8.  Javaslat hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 9.  Beszámoló a munkahelyteremtést segítő eddigi és várható eredményekről.   
  Előadó:  Janzsóné Stróbl Krisztina, kabinetvezető

 • Zárt ülés:

 • 10.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetői megbízásának ellátására benyújtott pályázatok elbírálására. .
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 11.  Fellebbezések
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 12.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 13.  Javaslat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális, illetve költség alapon történő elnyerésére.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 14.  Javaslat a Garzonházban lévő önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 15.  Javaslat a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. szám alatti nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakások bérlőjének kijelölésére.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető