ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2012-02-21.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(III.04.) számú rendeletének módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 2.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetése - az előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS tartozik   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 3.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető

 • 4.  Javaslat az út és közműfejlesztési hozzájárulás rendjéről és mértékéről szóló önkormányzati rendelet módosításának megalkotására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI.04.) önkormányzati rendeletének a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon meghatározásával összefüggő módos   
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Sportkoncepciója 2011-2016, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 74/2011 (VI.01.) a sportról szóló önkormányzati rendelete módosítására - az előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS tartozik   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 7.  Javaslat hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására - az előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS tartozik   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető

 • 8.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes intézményei részére földgáz beszerzésére, közbeszerzési eljárás megindítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 9.  Javaslat a Szivárvány EGYMI megnövekedett feladat ellátásából adódó túlóra igény jóváhagyására   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 10.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás között létrejövő megállapodás elfogadására   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 11.  Pályázat benyújtása az innovációs tevékenység ösztönzésére a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 12.  Pályázat benyújtása tematikus útvonalak fejlesztésére Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 13.  Pályázat benyújtása az aktív- és ökoturizmushoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 14.  Javaslat a Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola valamint a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság közötti feladat-ellátási megállapodás megkötésére   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 15.  Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemény ingyenes használatba adására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 16.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási Zrt., Kanizsa TV Kft., Kanizsa Újság Kft., Kanizsa Uszoda Kft., Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft., Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Kft., VIA KANIZSA Kht. 2012. évi Üzleti Tervének elfogadására   
  Előadó:  a gazdasági társaságok vezérigazgatói, ügyvezetői

 • 17.  Javaslat a Polgármesterek Szövetségéhez (Covenant of Mayors, CoM) és a Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetséghez való csatlakozásra   
  Előadó:  Janzsóné Stróbl Krisztina kabinetvezető

 • 18.  A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2011. évi működése és 2012. évi tervei   
  Előadó:  Cserti Csilla inkubátorház-vezető

 • 19.  Beszámoló a munkahelyteremtést segítő eddigi és várható eredményekről   
  Előadó:  Janzsóné Stróbl Krisztina kabinetvezető

 • 20.  Beszámoló a 2011. évi felújítási címjegyzék teljesítéséről és javaslat a 2012. évi felújítási címjegyzékre   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 21.  Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi ingatlan-hasznosításairól   
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 22.  Javaslat a Csapatkápolna és a Katona J. u. 1. sz. alatti ingatlanok cseréjére   
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 23.  Marton István önálló képviselői indítványa NB III. Bakony csoportjában szereplő városi labdarúgó szakosztály támogatása tárgyában   
  Előadó:  Marton István önkormányzati képviselő

 • 24.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 25.  Tájékoztató a Halis István Városi Könyvtár pénzügyi ellenőrzéséről   
  Előadó:  Artner László belső ellenőrzési vezető

 • 26.  Tájékoztató a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye rendszerellenőrzéséről   
  Előadó:  Artner Lászlóné belső ellenőrzési vezető

 • 27.  Tájékoztató a Thury György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskolánál végzett célellenőrzésről   
  Előadó:  Artner Lászlóné belső ellenőrzési vezető

 • 28.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalnál a közbeszerzések tárgyában végzett szabályszerűségi ellenőrzésről   
  Előadó:  Artner Lászlóné belső ellenőrzési vezető

 • 29.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalnál a beruházások nyilvántartása tárgyában végzett szabályszerűségi ellenőrzésről   
  Előadó:  Artner Lászlóné belső ellenőrzési vezető

 • 30.  Egyebek - Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. január hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései - Tájékoztatás a PB.2012. január 24-i ülésén elhangzott kérdésre   
  Előadó:  

 • 31.  ÚJ NAPIREND: Pályázat benyújtása oktatási és csereprogramok megvalósítására a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 32.  ÚJ NAPIREND: Pályázat benyújtása az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • Zárt ülés:

 • 33.  Javaslat behajthatatlan követelések elengedésére
  Előadó:  Dr.Gyergyák Krisztina aljegyző, titkárságvezető