ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Szociális és Egészségügyi Bizottság - 2012-03-27.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2012. évi összesített Közbeszerzési Tervének elfogadására.   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi intézményi felújítási munkálataira.
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) rendeletének módosítására.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 5.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye alapdokumentumainak jóváhagyására.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • Zárt ülés:

 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására.
  Előadó:  Janzsóné Stróbl Krisztina, kabinetvezető

 • 7.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 8.  Javaslat önkormányzati bérlakás pályáztatás nélkül soron kívül történő kiutalására
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető