ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2012-03-27.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének …./2012.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről
  Előadó:  Janzsóné Stróbl Krisztina kabinetvezető

 • 2.  Javaslat a helyi tömegközlekedés díjainak és utazási feltételeinek megáll.szóló 32/1998. (XII.15.) önkorm.rendelet hatályon kívül helyezésére, a helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszáll.szóló közszolg.szerz.módosítására, javaslat helyi közösségi közl. közszolg. közbeszerzésére von.e   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének települési szilárd hulladék közszolgáltatói tevékenységről szóló 108/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének települési folyékony hulladék közszolgáltatási díjáról szóló 96/2011.(XII.05.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Sportkoncepciója 2011-2016, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 74/2011.(VI.01.) a sportról szóló önkormányzati rendelete módosítására   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 6.  Javaslat a termofor kémények felújítását (ÚSZT-2011-KÉMÉNY) célzó pályázatok támogatására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 7.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ érdekeltségnövelő pályázatának benyújtására   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 8.  Javaslat a Magyar Plakát Ház és Képzőművészetek Házában kiállított gyűjtemény bemutatásának szakmai és pénzügyi terv elfogadására   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 9.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Kistolmács Község Önkormányzata között feladat-ellátási megállapodás megkötésére (gyógypedagógia)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 10.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Nagyrada Község Önkormányzata között feladat-ellátási megállapodás megkötésére (gyógypedagógia)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 11.  Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő épületek bontására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 12.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Telekom Rt. között kötött beszédcélú távközlési szolgáltatási szerződés felmondására   
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, titkárságvezető

 • 13.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2012. évi összesített Közbeszerzési Tervének elfogadására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 14.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi intézményi felújítási munkálataira
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 15.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 16.  Tájékoztató a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt-nél végzett rendszerellenőrzéséről   
  Előadó:  Artner Lászlóné belső ellenőrzési vezető

 • 17.  Egyebek - Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. február hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 18.  Javaslat döntéshozatalra a 3799. hrsz ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlása ügyében
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 19.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására
  Előadó:  Janzsóné Stróbl Krisztina kabinetvezető