ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Szociális és Egészségügyi Bizottság - 2010-12-13.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010.(III.08.) számú rendeletének módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka, osztályvezető

 • 2.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és térítési díjak megállapításának módjáról szóló …../2010. (….) számú rendelet megalkotására. (kiegészítés)   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka, osztályvezető

 • 2.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és térítési díjak megállapításának módjáról szóló …../2010. (….) számú rendelet megalkotására.   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka, osztályvezető

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójára.   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka, osztályvezető

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójára.   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka, osztályvezető

 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. évi munkatervére.   
  Előadó:  

 • 5.  Javaslat a Nagykanizsa Kistérség Többcélú társulása, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzata között a helyettes szülői feladatok ellátására létrejött megállapodás módosítására.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 6.  Javaslat „Idősekért díj” alapítására.   
  Előadó:  Szmodics Józsefné, osztályvezető

 • 7.  Javaslat a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának, házirendjének és szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 8.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye Szakmai Programjainak, Házirendjeinek, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 9.  Javaslat Közbeszerzési Szabályzat megalkotására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc, osztályvezető

 • Zárt ülés:

 • 10.  TIOP-2.2.4-09/1-2010-0030 számú projekthez kapcsoló kiviteli tervdokumentáció díjának önrész kiegészítése
  Előadó:  Tárnok Ferenc, osztályvezető

 • 11.  Fellebbezések
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 12.  Javaslat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális, illetve nem szociális alapon történő elnyerésére.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 13.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 14.  Javaslat Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. szám alatti nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakások bérlőjének kijelölésére.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 15.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrál Intézménye intézményvezetői pályázatainak elbírálására.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető