ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2012-04-24.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének települési szilárd hulladék közszolgáltatói tevékenységről szóló 108/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének települési folyékony hulladék közszolgáltatási díjáról szóló 96/2011.(XII.05.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 3.  Javaslat könnyvizsgálói pályázat kiírására az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 4.  Javaslat a termofor kémények felújítását (ÚSZT-2011-KÉMÉNY) célzó pályázatok támogatására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 5.  Javaslat a TÁMOP-5.6.1.B-12/2, „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” című pályázat benyújtására   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 6.  Javaslat a TÁMOP-3.2.1.A-11/2 „Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)” című pályázat benyújtására   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 7.  Javaslat intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 8.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ és a FUND Cigány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közötti hosszútávú bérleti szerződés megkötésének engedélyezésére   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 9.  Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemények ingyenes használatba adására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 10.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi éves összesített közbeszerzési tervének módosítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 11.  Javaslat a közlekedési létesítmények 2012. évi fejlesztéseire
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 12.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési munkatervének végrehajtásáról   
  Előadó:  Artner Lászlóné belső ellenőrzési vezető

 • 13.  Tájékoztató a 2012. évi érettségi és a szakmai vizsgákra történő jelentkezésekről   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 14.  Polgármesteri tájékoztató és 1., 2., 3. sz. kiegészítés   
  Előadó:  

 • 15.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalnál a létszám és bérgazdálkodás tárgyában végzett pénzügyi ellenőrzésről   
  Előadó:  Artner Lászlóné belső ellenőrzési vezető

 • 16.  Egyebek - Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. március hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései   
  Előadó:  

 • 17.  Tájékoztatás a Pénzügyi Bizottság 84/2012. (III. 27.) PB számú határozatában foglaltakra   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 18.  Beszámoló a Nk Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., VIA Kanizsa Zrt., Kanizsa TV Kft., Kanizsa Újság Kft., Kanizsa Uszoda Kft., Nk és Térsége TISZK Kft., Nk-i Szociális Foglalkoztató Kft. 2011. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása és a Felügyelő Biz. jegyzőkönyvek
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató, Gáspár András vezérigazgató, Mérksz Andor ügyvezető igazgató, Lérántné Mátés Valéria ügyvezető, Nagy Imre ügyvezető, Dóró János ügyvezető, Karácsony Károly ügyvezető

 • 19.  A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2011. évi beszámolója, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
  Előadó:  Kassai Zoltán vezérigazgató

 • 20.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere emlékplakett adományozására
  Előadó:  Janzsóné Stróbl Krisztina kabinetvezető