ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2012-05-29.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a városi közösségi közlekedés ingyenessé tételére a nagykanizsaiak számára, ezzel párhuzamosan a helyi adók olyan meghatározása, amely egyrészt erre fedezetet nyújt, másrészt mértékéből fakadóan valós alternatívája lenne a magán gépjárművek használatának   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi éves összesített Közbeszerzési tervének módosítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 3.  Javaslat a hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 4.  Javaslat villamos energia beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 5.  Javaslat a Balatonmáriai Ifjúsági Tábor, a Nyári Zöldtábor 2012. évi működtetésére, az óvodák nyári ügyeleti rendjére   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 6.  Javaslat Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán működtetett hallgatói ösztöndíj program elfogadására
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 7.  Javaslat OVI-FOCI programban való részvételre
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 8.  Javaslat a közlekedési létesítmények 2012. évi fejlesztésére
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 9.  Javaslat együttműködési megállapodás kötésére a nemzetiségi önkormányzatokkal   
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna önkorm.szerv.jogi ügyintéző

 • 10.  Polgármesteri tájékoztató és 1. sz. Kiegészítés   
  Előadó:  

 • 11.  Tájékoztató a VIA KANIZSA Nonprofit Zrt-nél végzett teljesítmény-ellenőrzéséről   
  Előadó:  Artner Lászlóné belső ellenőrzési vezető

 • 12.  Tájékoztató a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynél végzett pénzügyi ellenőrzéséről   
  Előadó:  Artner Lászlóné belső ellenőrzési vezető

 • 13.  Tájékoztató a Térségi Pedagógiai Szolgálatnál végzett szabályszerűségi ellenőrzéséről   
  Előadó:  Artner Lászlóné belső ellenőrzési vezető

 • 14.  Egyebek - Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. április hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 15.  Javaslat döntéshozatalra a Mindenki Sportpályájára kötött üzemeltetési szerződés meghosszabbítása ügyében
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 16.  Javaslat a Lazsnaki Kastély hasznosítására
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 17.  Javaslat a Nagykanizsa Batthyány u. 2. szám alatti garázs értékesítésére
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 18.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere emlékplakett adományozására
  Előadó:  Janzsóné Stróbl Krisztina kabinetvezető