ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2012-06-26.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Dr. Termecz Marianna önkorm. jogi, szerv. ügyintéző

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete módosítására - Kiegészítés csatolva   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 3.  Javaslat az út és közműfejlesztési hozzájárulás rendjéről és mértékéről szóló 41/2004.(X.29.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 4.  Javaslat oktatási-nevelési intézmények álláshely számainak jóváhagyására   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 5.  Javaslat a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásával a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött megállapodás, valamint feladat-ellátási szerződés módosítására   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 6.  Javaslat Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán hallgatói ösztöndíj program működtetésére   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 7.  Javaslat pályázat benyújtására a „Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című pályázati felhívásra   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 8.  Javaslat az „Európa a polgárokért 2007-2013” - Testvérvárosok Hálózatának kialakítása c. programhoz való csatlakozásra   
  Előadó:  Janzsóné Stróbl Krisztina kabinetvezető

 • 9.  Javaslat Bagola városrészben elvégzendő 2012. évi feladatokra
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 10.  Polgármesteri tájékoztató - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatai ellátása tárgyában pénzügyi bizottsági véleményezés (22. old. 12. pont)   
  Előadó:  

 • 11.  Egyebek - Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. május hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 12.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázat véleményezése
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető

 • 13.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt ingatlanvásárlás támogatására benyújtott pályázat véleményezése
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető

 • 14.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázatok véleményezése
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető