ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2010-12-14.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetéséről szóló 10/2010. (III.08.) számú rendeletének módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójára   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 3.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról szóló önkormányzati rendelet   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 4.  Kiegészítés a 4. napirendhez - élelmezési nyersanyagnorma   
  Előadó:  

 • 4.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló …./2010.(….) számú rendelet megalkotására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 5.  Javaslat a helyi adórendeletek módosítására   
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető

 • 6.  Kiegészítés a 6. napirendhez - Vízellátás és csatornaszolgáltatás díja   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 6.  Javaslat a 2011. évi víz-, és csatornadíjak megállapítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 7.  Javaslat "Idősekért díj" alapítására   
  Előadó:  Balogh László bizottsági elnök

 • 7.  Kiegészítés a 7., 10., 15., 17., 20., 22., 24., 38. napirendekhez a Hitelállomány alakulásáról   
  Előadó:  

 • 8.  Javaslat Közbeszerzési Szabályzat megalkotására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 9.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítására irányuló közbeszerzési eljárás megindítására   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 10.  Javaslat a Nyugat Dunántúli Régió Brüsszeli képviseletére vonatkozó szindikátusi szerződés aláírására   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 11.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei által kötött együttműködési megállapodások módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 12.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. évi munkatervére   
  Előadó:  Dr.Gyergyák Krisztina aljegyző, titkárságvezető

 • 13.  Javaslat az önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemények ingyenes, illetve kedvezményes bérbeadásának meghosszabbítására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 15.  Javaslat KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt által felajánlott új játszótér együttműködés keretében történő megvalósítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 16.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi intézményi felújítási munkálataira
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 17.  Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky E. utca nyugati végén hiányzó járdaszakasz megterveztetésére   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 18.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. és az Önkormányzat között megkötött, az Olajbányász pálya üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződés meghosszabbítására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 19.  Javaslat a nagykanizsai német kisebbségi önkormányzat részére irodahelyiség biztosítására
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 20.  Javaslat az energia-megtakarítást eredményező néhány pályázat önkormányzati támogatásáról szóló közgyűlési határozat módosítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 21.  Javaslat az általános iskolások mozibérlet támogatására
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 22.  Javaslat a Kanizsa Vizilabda SE támogatási kérelmének elfogadására   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 23.  Kiegészítés a 23. napirendhez a 61-es főút mellé tervezett gyalog- és kerékpárút beruházásának indítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 23.  Javaslat a 61-es főút mellé tervezett gyalog- és kerékpárút beruházásának indítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 24.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  Cseresnyés Péter polgármester

 • 24.  Kiegészítés a Polgármesteri tájékoztatóhoz   
  Előadó:  

 • 25.  Böröcz Zoltán önálló képviselői indítványa a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszer, üzemeltetési feladatainak ellátása tárgyában (Megtárgyalására a Közgyűlés 2010. IX.07-i ülésén a 460/2010. (IX.07.) sz. határozatában kérte fel a Pénzügyi Bizottságot.)   
  Előadó:  

 • 26.  Pénzügyi Bizottság ügyrendje
  Előadó:  

 • 27.  Javaslat a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2010. I-III. negyedévi beszámolójának elfogadására   
  Előadó:  Gáspár András vezérigazgató

 • 28.  Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2010. I-III. negyedévi beszámolójának elfogadására   
  Előadó:  Dr.Berlinger Henrikné ügyvezető

 • 29.  Javaslat a Kanizsa Újság Kft. 2010. I-III. negyedévi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására   
  Előadó:  Dóró János ügyvezető

 • 30.  Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2010. I-III. negyedéves tevékenységéről   
  Előadó:  Mérksz Andor ügyvezető igazgató

 • 31.  Tájékoztató a Kanizsa TV. Kft. 2010. I-III. negyedévi tevékenységéről   
  Előadó:  Nagy Imre ügyvezető

 • 32.  Tájékoztató a Kanizsa Uszoda Kft. 2010. I-III. negyedévi tevékenységéről   
  Előadó:  Karácsony Károly ügyvezető

 • 33.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2010. I-III. negyedévi beszámolója   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 34.  Javaslat a belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló tájékoztatás Pénzügyi Bizottsághoz való benyújtásának rendjére   
  Előadó:  Dr.Gyergyák Krisztina aljegyző, titkárságvezető

 • 35.  Egyebek – Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megállapodások, megrendelések   
  Előadó:  

 • 40.  Javaslat a KEOP-2009-6.2.0/A kódszámú, "Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek" című közoktatási intézményi pályázat benyújtására   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika osztályvezető

 • 41.  Javaslat a teljes felmentési idő idejére a munkavégzés alóli felmentés engedélyezésére   
  Előadó:  Szmodics Józsefné osztályvezető

 • 42.  Beszámoló a települési szilárd hulladék közszolgáltatói tevékenységéről, valamint a 2011. évi díjak megállapítása   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • Zárt ülés:

 • 14.  Javaslat a nem lakás bérlemények bérleti díjának csökkentésére
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 36.  A Röpte Teniszklub Sportegyesület bérleti díj elengedése és szerződés hosszabbítása iránti kérelme
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 37.  A Röpte Teniszklub Sportegyesület bérleti szerződés hosszabbítás iránti kérelme
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 38.  TIOP-2.2.4-09/1-2010-0030 számú projekthez kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció díjának önrész kiegészítése
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 39.  A vállalkozások támogatásáról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázatok elbírálása
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető

 • 43.  Javaslat a Nagykanizsa 6050/2. hrsz-ú ingatlanban levő helyiség bérleti szerződésének módosítására
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető