ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2012-08-22.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló …./2012. (….) önkormányzati rendelet megalkotására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 2.  Javaslat az oktatási-nevelési, valamint a szociális intézmények főző- és melegítőkonyháinak vállalkozásba adásából adódó létszámcsökkentés jóváhagyására   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 3.  Feladatellátási megállapodás módosítása a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 2012. december 31-ig   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • Zárt ülés:

 • 4.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt ingatlanvásárlás támogatására benyújtott pályázat véleményezése
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető

 • 5.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázat véleményezése
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető

 • 6.  Javaslat a javító-nevelő intézet elhelyezésével kapcsolatos 228/2012. (VII.31.) számú közgyűlési határozat módosítására
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető