ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2012-08-30.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására   
  Előadó:  Dr. Szabados Gyula önk. tanácsadó

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI. 04.) önkormányzati rendeletének módosítására   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 4.  Javaslat egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos kiadásokhoz   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 5.  Javaslat Zalakomár Község Önkormányzata, valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata között létrejövő közoktatási megállapodás megkötésére (gyógypedagógia)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 6.  Javaslat Magyarszentmiklós Község Önkormányzata, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött társulási megállapodás alapján a bejáró tanulók után szerződött és fizetett összegek rendezésére   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 7.  Javaslat Bocska Község Önkormányzata, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között pénzeszköz átadási megállapodás megkötésére   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 8.  Javaslat a méhnyakrák elleni védőoltás 2013-2014 évekre szóló önkormányzati támogatásra a 8/2010. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet alapján   
  Előadó:  Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezető, Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 9.  Javaslat a KEOP pályázati kiírásokhoz, illetve a közvilágítás korszerűsítéshez kapcsolódó előkészítési dokumentációk elkészítésére   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető, Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 10.  Javaslat „Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellátása” tárgyában pályázati eljárás megindítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 11.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi éves összesített Közbeszerzési Tervének módosítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 12.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 13.  Tájékoztató az önkormányzat 2012. első félévi ingatlanhasznosításairól   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 14.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 15.  Beszámoló a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., VIA Kanizsa Nonprofit Zrt., Kanizsa TV Kft., Kanizsa Újság Kft., Kanizsa Uszoda Kft., Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft., Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2012. I. félévi tevékenységéről   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató, Gáspár András vezérigazgató, Mérksz Andor ügyvezető igazgató, Lérántné Mátés Valéria ügyvezető, Nagy Imre ügyvezető, Dóró János ügyvezető, Karácsony Károly ügyvezető

 • 16.  Egyebek - Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. június-július hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései   
  Előadó:  

 • 17.  Javaslat az Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa intézmény részére magántanuló ellátásához szükséges óraszám biztosításához   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 18.  Javaslat Zalakaros Város Önkormányzata, valamint a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény között közoktatási megállapodás megkötésére (korai fejlesztés)   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 19.  Javaslat Zalaszabar Község Önkormányzata, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között gyógypedagógiai megállapodás megkötésére   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • Zárt ülés:

 • 20.  Javaslat az Ipari Parkban lévő 649/123 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog gyakorlására
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 21.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázat véleményezése
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető