ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2012-09-25.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelete módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 2.  Javaslat a Nagykanizsai Járási Hivatal létrehozásával összefüggő önkormányzati döntések meghozatalára
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 3.  Javaslat közfoglalkoztatás biztosítására   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető

 • 4.  Javaslat az intézményfenntartó társulásban részt vevő önkormányzatok bejáró tanulóik után szerződött és fizetett összegek rendezésére   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 5.  Javaslat az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására című pályázat benyújtására   
  Előadó:  Rodekné Hederics Erika irodavezető

 • 6.  Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerben való részvételre
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 7.  Javaslat a 2013-2014. tanév szervezésére a középiskolákban
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 8.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és az önállóan működő intézmények közötti munkamegosztási megállapodásra   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 9.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 10.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztályán, a házipénztár működésével kapcsolatban végzett pénzügyi ellenőrzésről   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó revizor

 • 11.  Tájékoztató a Fogyatékkal Élők Integrált Intézményénél végzett szabályszerűségi ellenőrzésről   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó revizor

 • 12.  Tájékoztató a Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskolánál végzett rendszerellenőrzésről   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó revizor

 • 13.  Tájékoztató a Hevesi Sándor Általános Iskolánál végzett pénzügyi ellenőrzésről   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó revizor

 • 14.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztályán a 2012. évi költségvetés készítésével kapcsolatban végzett szabályszerűségi ellenőrzésről   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó revizor

 • 15.  Tájékoztató a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskolánál végzett pénzügyi ellenőrzésről   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó revizor

 • 16.  Tájékoztató a Polgármesteri Kabinet és a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályán végzett szabályszerűségi ellenőrzésről   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó revizor

 • 17.  Tájékoztató a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-nél végzett teljesítmény ellenőrzésről   
  Előadó:  Betlehemné Marton Ildikó revizor

 • 18.  Egyebek - Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. augusztus hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései   
  Előadó:  

 • 19.  Javaslat az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben igénybevett tanügyi szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • Zárt ülés:

 • 20.  Javaslat a Nagyváthy 10. szám („Olajbányász pálya”) alatt található garázsfelépítményekhez tartozó földterületek tulajdonjogának rendezéséhez szükséges döntések meghozatalára
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 21.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtő pályázat véleményezése
  Előadó:  Somogyi Ottó osztályvezető