ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Szociális és Egészségügyi Bizottság - 2012-10-24.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012. (III. 1.) önkormányzati rendelete módosítására.   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka, osztályvezető

 • 2.  Javaslat a 4/2012. (I. 11.) közgyűlési határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat módosítására.   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 3.  Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított hajléktalan ellátás 2013. évi szolgáltatási díjának meghatározására, valamint jelzőrendszeres házi segítségnyőjtásra vonatkozó ellátási szerződés kötésére.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 4.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására.   
  Előadó:  Stimeczné dr. György Bernadett, intézményvezető

 • 5.  Javaslat fogászati röntgengép beszerzésére.   
  Előadó:  Stimeczné dr. György Bernadett, intézményvezető

 • 6.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • Zárt ülés:

 • 7.  Fellebbezések
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 8.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 9.  Javaslat a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. szám alatti nyugdíjasházban lévő üres önkormányzati bérlakás pályázatra történő kiírására.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 10.  Javaslat a Garzonházban lévő önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 11.  Javaslat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális és költség alapon történő elnyerésére.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 12.  Javaslat az üres önkormányzati bérlakások pályázatra történő kiírására.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető