ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2012-10-24.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelete módosítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 2.  Javaslat a 4/2012. (I. 11.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat módosítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 3.  Javaslat fogászati röntgengép beszerzésére   
  Előadó:  Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezető

 • 4.  Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított hajléktalan ellátás 2013. évi szolgáltatási díjának meghatározására, valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó ellátási szerződés kötésére   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető

 • 5.  Javaslat adóoptimalizálási feladatok ellátására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 6.  Javaslat folyószámla hitelkeret rendelkezésre tartásának meghosszabbítására   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 7.  Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2012. évi Üzleti Tervének módosítására   
  Előadó:  Karácsony Károly ügyvezető

 • 8.  Javaslat a Kanizsa TV Nonprofit Kft. 2012. évi Üzleti Tervének módosítására   
  Előadó:  Nagy Imre ügyvezető

 • 9.  Javaslat Magyarszentmiklós Község Önkormányzata, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött társulási megállapodás alapján a bejáró tanulók után szerződött és fizetett összegek rendezésére   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 10.  Javaslat az Alkotmány u. 177/a. szám előtti autóbusz megállóba új utasváró építésére   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 11.  Javaslat a Nagykanizsa-Palin, 4394/13 hrsz-ú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételére   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető és Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 12.  Javaslat a ZIF-650 típusú fúróberendezés térítésmentes átadására a Magyar Olajipari Múzeum részére   
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 13.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési munkatervére   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó és Betlehemné Marton Ildikó revizorok

 • 14.  Javaslat a külső városrészek fejlesztési tervének elkészítésére   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 15.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város által alapított, illetve delegáltjai által képviselt alapítványok működéséről
  Előadó:  Janzsóné Stróbl Krisztina kabinetvezető

 • 16.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 17.  Egyebek - Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. szeptember hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 18.  Javaslat döntéshozatalra a 3799. hrsz ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlása ügyében
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető

 • 19.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint az INSZA-BAU Kft között a Nagykanizsa-Palin Forrás u. út és közműátvételére
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 20.  Javaslat a Nagykanizsa belterület 649/123 és 649/143. hrsz-ú Ipari Parkban lévő forgalomképes "kivett beépítetlen terület" értékesítésére
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató