ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Szociális és Egészségügyi Bizottság - 2012-11-27.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára.   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka, osztályvezető

 • 2.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka, osztályvezető

 • 3.  A társulásokat érintő jogszabályi változások hatása az önkormányzat által ellátott feladatokra.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletének módosítására.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • Zárt ülés:

 • 5.  Fellebbezés
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 6.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 7.  Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőkijelölésének felülvizsgálatára.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 8.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye vezetésére kiírt pályázat elbírálására.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető