ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Pénzügyi Bizottság - 2012-11-26.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Beszámoló a települési folyékony hulladék közszolgáltatási tevékenységről, valamint javaslat a 2013. évi díj megállapítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletének módosítására   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető

 • 3.  Javaslat a 2013. évi Város Napja megrendezésére   
  Előadó:  Janzsóné Stróbl Krisztina kabinetvezető

 • 4.  Javaslat az „Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa Műfüves Sportpálya” kialakítása tárgyában a beruházás indítására   
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 5.  Tájékoztató a 2012/2013-as nevelési év/tanév indításáról   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 6.  Javaslat Liszó Község Önkormányzata, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött társulási megállapodás alapján a bejáró tanulók után szerződött és fizetett összegek rendezésére   
  Előadó:  Bagarus Ágnes osztályvezető

 • 7.   Javaslat az ebek transzponderrel való megjelölésének támogatására   
  Előadó:  Dr. Szabados Gyula önkorm. tanácsadó

 • 8.  Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2012. évi Üzleti Tervének II. sz. módosítására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 9.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 10.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési munkatervének módosítására   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó és Betlehemné Marton Ildikó revizorok

 • 11.  Javaslat a Dalkia Energia Zrt.-vel megkötött Hőszolgáltatási szerződés III. számú módosítására   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 12.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka osztályvezető

 • 13.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  

 • 14.  Beszámoló a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., VIA Kanizsa Nonprofit Zrt., Kanizsa TV Kft., Kanizsa Újság Kft., Kanizsa Uszoda Kft., Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft., Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2012. I-III. negyedévi tevékenységéről   
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató, Gáspár András vezérigazgató, Mérksz Andor ügyvezető igazgató, Lérántné Mátés Valéria ügyvezető, Nagy Imre ügyvezető, Dóró János ügyvezető, Karácsony Károly ügyvezető

 • 15.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási és Városfejlesztési Osztályain végzett szabályszerűségi ellenőrzésről   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó revizor

 • 16.  Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási és Városfejlesztési Osztályain a beruházások aktiválásával kapcsolatban végzett szabályszerűségi ellenőrzésről   
  Előadó:  Némethné Rózner Ildikó revizor

 • 17.  Egyebek - Gazdálkodási Osztályra beérkezett szerződések, megrendelések, megállapodások - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. október hónapban megkötött és teljesített szerződései, megállapodásai, megrendelései   
  Előadó:  

 • Zárt ülés:

 • 18.  Javaslat a helyi közösségi közlekedés megoldására meghirdetett koncessziós pályázat elbírálására
  Előadó:  Tárnok Ferenc osztályvezető

 • 19.  Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2013. évi üzleti tervének elfogadására
  Előadó:  Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.

 • 20.  Javaslat a Nagyváthy 10. szám (Olajbányász pálya) alatt található garázsfelépítményekhez tartozó földterületek tulajdonjogának rendezéséhez szükséges döntések meghozatalára
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 21.  Javaslat a DAB Production Hungary Kft. javára elővásárlási jog alapítására a nagykanizsai 649/138 hrsz ingatlanra
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 22.  Javaslat a Nagykanizsa külterület 0439/3 hrsz-ú árok egy részének forgalomképessé történő átminősítésére és értékesítésére
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 23.  Javaslat a Nagykanizsa belterület 2984 hrsz-ú közterület egy részének forgalomképessé történő átminősítésére és értékesítésére
  Előadó:  Dr.Farkas Roland irodavezető

 • 24.   Javaslat a Nagykanizsa, Berzsenyi u. 5. szám alatti ingatlan értékesítésére
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 25.  Javaslat a Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. ajtó szám alatti lakás értékesítésére
  Előadó:  Kámán László vezérigazgató

 • 26.  Javaslat a Nagykanizsa, Ady Endre u. 68/A. szám alatti MÁV Sportcsarnok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére
  Előadó:  Dr. Farkas Roland irodavezető