ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

NAPIRENDEK - Szociális és Egészségügyi Bizottság - 2012-12-11.
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete módosítására.   
  Előadó:  Tácsi Hajnalka, osztályvezető

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. évi munkatervére.   
  Előadó:  Dr. Gyergyák Krisztina, aljegyző

 • 3.  Polgármesteri tájékoztató   
  Előadó:  Janzsóné Stróbl Krisztina, kabinetvezető, Stimeczné dr. György Bernadette, intézményvezető

 • 4.  Javaslat a fogászati ügyeletet igénybe vevő települési önkormányzatokkal kötött megállapdoás felülvizsgálatára   
  Előadó:  Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezető

 • 5.  Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye intézményvezetői pályázatának közzétételére.   
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • Zárt ülés:

 • 6.  Fellebbezések
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 7.  Javaslat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális és költség alapon történő elnyerésére.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 8.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető

 • 9.  Javaslat a Garzonházban lévő üres önkormányzati bérlakások pályázatra történő kiírására.
  Előadó:  Maronicsné dr. Borka Beáta, osztályvezető